Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowyw Dębnie


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Myśliborskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy

w Dębnie ul. Kościuszki 58

Oferty mogą składać osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U.2000r. Nr 44 poz.520 z późn. zm.).

Kandydaci powinni złożyć:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem zawierające nr telefonu do kontaktu,

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz potwierdzające prawo wykonywania zawodu - zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem,

  3. opis przebiegu pracy zawodowej,

  4. świadectwo pracy z ostatnich 3 lat,

  5. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  6. informacje o ewentualnym prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec SPZOZ w Dębnie tj. prowadzenie we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej działalności mieszczącej się w przedmiocie działania SPZOZ w Dębnie,

  7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez uprawnionego lekarza,

  8. zaświadczenie o niekaralności,

  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

Dokumenty, o których mowa powyżej kandydaci składają osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego nr 2, 74-300 Myślibórz lub przesyłają na adres Zarządu Powiatu Myśliborskiego ul. Marcinkowskiego nr 2 , 74-300 Myślibórz w terminie do dnia 26 maja 2006 roku.

Koperty z ofertą należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata. Kopertę należy opatrzyć napisem „ Nie otwierać - konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Dębnie”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2006r. o godzinie 11.00 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego nr 2, 74-300 Myślibórz.

Kandydatów prosimy o przybycie w dniu 30 maja 2006r. o godzinie 11.00 do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z kandydatami i udzielania im stosownych wyjaśnień i informacji jest pani mgr Anna Trembecka -Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. (095) 747 20-21,tel/fax (095) 747 31-53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl .

Do podania prosimy załączyć oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-04-2006 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 12:16