herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

82/2015 w sprawie zatrudnienia pracownika w PCOFA w Myśliborzu.

Zgłoszona przez Pana Arkadiusza Mazepę interpelacja na VII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Treść zapytania: 

W Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu rozstrzygnięty został konkurs na wolne samodzielne stanowisko ds. zasobów oświatowych, remontów i zamówień publicznych. Z informacji w BIP wynika, iż wybrana została Pani Elżbieta Marciniszyn zamieszkała w Cychrach.

W związku z podejrzeniem o nepotyzm/ protekcję Pani Wicestarosty, z której list (PiS)  startowała ww. Pani do Rady Gminy Dębno w wyborach samorządowych oraz fakt, iż nie spełniała  wymogów kwalifikacyjnych w konkursie ogłaszanym przez jedną z gmin ościennych.

Czy powiat stać na zatrudnianie osób, które mają zamiar się uczyć i zdobywać doświadczenie odpowiadając za wszystkie szkoły i placówki Powiatowe?

Proszę o wykaz imienny składu Komisji oceniającej konkurs na ww. stanowisko oraz o informację, kto przygotowywał ogłoszenie o konkursie, prowadził całe postępowanie rekrutacyjne i kto formułował pytania do kandydatów? Ilu kandydatów zakwalifikowanych zostało pod względem formalnym, dlaczego na BIP brak jest informacji o kandydatach spełniających te wymogi. Jakie kwalifikacje i doświadczenie w pracy w zakresie oświaty, remontów bazy oświatowej lub innej oraz zamówień publicznych posiada zatrudniony pracownik? Proszę o udostępnienie kopi dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów konkursowych.

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Dyrektor PCOFA Nr 5/2013 z 12 września 2013 r. został wprowadzony regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w PCOFA w Myśliborzu.   Zgodnie z w/w regulaminem w skład Komisji Rekrutacyjnej zostali powołani: Tadeusz Grabski –Dyrektor PCOFA, Aleksandra Szokaluk – Główny Księgowy PCOFA, Renata Pawliczak – pracownik zajmujący się sprawami kadrowymi. Ogłoszenie zostało przygotowane przez Dyrektora Centrum, natomiast postępowanie rekrutacyjne prowadzili i pytania formułowali członkowie Komisji. Dokumenty aplikacyjne złożyły
3 osoby, które w ocenie Komisji spełniły wymogi formalne i wszystkie zostały przez Komisję zakwalifikowane do drugiego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez członków Komisji  z dwiema osobami ( jedna osoba nie zgłosiła się na rozmowę) Komisja wyłoniła osobę Pani Elżbiety Marciniszyn.

W związku z koniecznością przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych bez wskazania podstawy prawnej żądania udostępnienia tych danych Dyrektor PCOFA nie ma możliwości ich udostępniania. Dane osobowe złożonych dokumentów mogą być udostępnione jedynie za zgodą osób, których dotyczą. Wobec powyższego w przypadku ponowienia przez Pana wniosku wystąpię do osób, które aplikowały na stanowisko, na które został ogłoszony konkurs o wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentów, które Pan żąda.    

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 18-05-2015 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2015 12:29