herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 24/87/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego