herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

56/2015 w sprawie dokonywania zmian na stanowisku Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zgłoszona przez Pana Arkadiusza Mazepę interpelacja na VI sesji Rady Powiatu  w Myśliborzu w dniu 23 marca 2015 roku

 

w sprawie dokonywania zmian na stanowisku Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

 

Treść zapytania: 

Ponieważ Starosta Arkadiusz Janowicz nie udzielił mi odpowiedzi na pytania dotyczące Szpitala w Dębnie w trybie dostępu do informacji publicznej, mając na względzie konieczność wyjaśnienia jak obecne władze postępowały przy dokonywaniu zmian na stanowisku Prezesa tej spółki zwracam się o odpowiedzi na następujące pytania istotne dla mieszkańców Dębna:

  1. W którym dniu konkretnie powołany został - po odwołaniu 30 grudnia poprzedniego Prezesa - nowy Prezes szpitala w Dębnie?
  2. Jakiego rodzaju umowy zawierano po odwołaniu Prezes Małyskiej z nowym Prezesem Szpitala w Dębnie i w których dniach?
  3. Zgodnie z Protokołem Zarządu nr 6/2014 już 29 grudnia 2014r. Zarząd Powiatu cytuję: „Zarząd Powiatu podjął decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o. Pana Zbigniewa Gomułki”.Dlaczego więc dopiero 2 lutego 2015r. Zarząd Powiatu pomyślał o tym, aby umocować Pełnomocnika do zawarcia umowy z nowym Prezesem Szpitala Dębno?
  4. Czy prawdą jest że umowa została zawarta z nowym Prezesem wcześniej ale przez osobę nie posiadającą w/w pełnomocnictwa, stąd konieczna była decyzja Zarządu
    w lutym b.r. o uzupełnieniu braku i udzieleniu pełnomocnictwa.  Jeśli nie jest to prawdą, to kto z władz powiatu i kiedy dokładnie zawarł umowę z nowym Prezesem szpitala w Dębnie? Kto podpisał pierwszą umowę (jaka to była umowa) z nowym Prezesem i w którym dniu ?Kto ostatecznie jako pełnomocnik podpisał umowę z Prezesem w imieniu właściciela i w którym dniu?
  5. Kto dokonał wypłaty wynagrodzenia za pracę Prezesowi za okres do 2 lutego b.r. oraz w oparciu o jaką umowę i którego dnia nastąpiła wypłata wynagrodzenia dla Prezesa w tym okresie?
  6. Czy istnieje zagrożenie, że czynności podejmowane w w/w okresie przez nowego Prezesa dotknięte są nieważnością ?Czy właśnie dlatego, aby tego uniknąć Zarząd w lutym 2015r. udzielił pełnomocnictwa do zawarcia umowy z nowym Prezesem?
  7. Czy pierwsza umowa była umową o pracę, a dopiero po wysłuchaniu treści interpelacji na sesji w dniu 30 stycznia Zarząd postanowił zmienić ją na kontrakt?
  8. Dlaczego uchwała Zarządu z dnia 2 lutego b.r. o udzieleniu pełnomocnictwa pojawiła się na BIP Powiatu z tak dużym opóźnieniem w porównaniu do publikacji innych uchwał z tego dnia oraz już po odbyciu kolejnego Zarządu 9 lutego b.r.?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Gomułki nastąpiło z dniem 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z Uchwałą nr 24/12/2014 Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

W dniu 03.02.2015r. zawarto z Prezesem Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. kontrakt menadżerski (umowa o zarządzanie).

Ponadto informuję, że Uchwała Nr 11/25/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu została podjęta na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2015 roku. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej wykorzystywaniu (Dz. U. z 2014r. poz. 782 j.t.) „udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8”. Przedmiotowa ustawa nie reguluje kwestii terminu udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 21-04-2015 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2015 09:08