herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

45/2015 w sprawie przygotowania ogłoszenia na utworzenie punktu poboru opłat

Zgłoszona przez Pana Arkadiusza Mazepę interpelacja na VI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 23 marca 2015 roku

 

w sprawie przygotowania ogłoszenia na utworzenie punktu poboru opłat

 

Treść zapytania: 

Z posiadanej przeze mnie wiedzy i informacji z prac Zarządu Powiatu wynika, że na skutek decyzji zarządu z dnia 19 stycznia b.r. 27 stycznia b.r. ukazało się w BIP ogłoszenia o poszukiwaniu chętnych oferentów na dzierżawę miejsca do prowadzenia punktu poboru opłat przy Wydziale Komunikacji w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. Mówi się, że na polecenie Wicestarosty przygotowano treść tego ogłoszenia, w którym zaproponowano stawkę 116 zł. jako minimalną. Nie wiadomo kto podpisał się pod Ogłoszeniem. Na swoim posiedzeniu w lutym zarząd powiatu jednocześnie wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu (nie dzierżawy) z wyłonionym w powyższym trybie oferentem oraz podjął uchwałę ustalającą dotychczas obowiązujące stawki czynszu obowiązujące w powiecie jako minimalne. Co to za nowy tryb poszukiwania oferentów i zawierania umów? Gdzie został on uregulowany? Skoro uchwała o stawkach czynszu została zmieniona dopiero w lutym b.r. to na jakiej podstawie ogłoszenie o kwocie minimalnej ukazało się już 27 stycznia b.r. w BIP? Chciałbym się dowiedzieć, kto przygotował i kto z Zarządu Powiatu zatwierdził treść oferty umieszczonej na BIPie oraz kto dokonał ostatecznego wyboru oferty? Czy inni oferenci zaskarżali tę procedurę? Jakie stawiali zarzuty?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informacja o potrzebie wynajęcia części pomieszczenia o powierzchni 4,7 m2 na utworzenie punktu poboru opłat przy Wydziale Komunikacji w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 powzięto z  wniosku firmy Pani Kuzioła, która złożyła w dniu 19 grudnia 2014 r. wniosek w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej powierzchni. Sprawę postępowania w przedmiocie wynajęcia powierzchni prowadził pracownik Wydziału  Organizacyjno - Prawnego, który przekazał wniosek o podjęcie decyzji w sprawie do rozstrzygnięcia na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 19.01.2015 r. We wniosku podał szacunkową kalkulację za wynajęcie powyższej powierzchni w wysokości min. 116 zł miesięcznie.

Zarząd uznał za zasadne utworzenie takiego punktu, jednak zarekomendował o wszczęcie przez  Wydział Organizacyjno – Prawny procedury związanej z poszukiwaniem większej grupy podmiotów zainteresowanych utworzeniem takiego punktu. W związku z tym na stronie internetowej Powiatu zamieszczono stosowne ogłoszenie. Z uwagi na uchylenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23.02.2015 r. ustalającej minimalne stawki najmu lokali użytkowych umowa nie doszła do skutku. W dniu 09.03.2015 r. skargę dotyczącą postępowania wniósł Pan ...................... z Myśliborza poddając w niej nieprawidłowości w przeprowadzonej procedurze wyboru najemcy powyższego punktu, którą to skargę następnie wycofał.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 21-04-2015 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 21-04-2015 09:03