herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie zezwolenia na regularny przewóz osób


Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym

 1. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 150, poz. 1685 z późn. zm.),

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym (formularz wniosku do pobrania).

 2. Załączniki:

 • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

 • potwierdzenie uzgodnienia zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządcami,

 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

 • cennik,

 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Uwaga: należy przedstawić do wglądu oryginały ww. dokumentów

 1. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł za wniosek i 0,50 zł za każdy załącznik,

 2. Opłata administracyjna w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia wyliczana zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r.w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowaniem i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.Nr 150 poz. 1685 ze zmianami) - na obszar wykraczający poza granice jednej gminy, ale nie wykraczający poza granice powiatu::

 • do 1 roku - 250,00 zł,

 • do 2 lat - 325,00 zł,

 • do 3 lat - 400,00 zł,

 • do 4 lat - 475,00 zł,

 • do 5 lat - 550,00 zł.

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi 1% opłaty uiszczonej za wydanie zezwolenia.

 1. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 2. Sprawy załatwia :

Wydział Komunikacji i Dróg w Myśliborzu (tel. 747-31-90, 747-23-90)

 • Inspektor Aneta Płóciennik

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1400,

 • od wtorku do poniedziałku od 730 do 1400.

 1. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-04-2004 16:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2004 16:53