herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

39/2015 w sprawie zarządzania Spółką Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zgłoszona przez Panią Wiolettę Drzewińską interpelacja na VI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 23 marca 2015 roku

 

w sprawie zarządzania Spółką Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

 

Treść zapytania: 

W związku z zarządzaniem Spółką Szpital w Dębnie Sp. z o.o. przez pana Zbigniewa Gomułkę, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Jakie są priorytety inwestycyjne Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i jakie będą źródła ich finansowania?
 2. Proszę przedstawić kierunki rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2015 - 2020.
 3. Jaki sprzęt medyczny zakupiono do Szpitala w Dębnie w miesiącach styczeń - marzec 2015r. i na jakie oddziały trafił?
 4. Kto wchodzi w skład Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o.?
 5. Pan Zbigniew Gomułka - Prezes Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. mówi
  o konflikcie wewnątrzzakładowym. Proszę o dokładną informację czego dotyczy ww. konflikt oraz jakie kroki podjął pan prezes w celu jego rozwiązania?
 6. Dlaczego pan Zbigniew Gomułka spotyka się tylko z przedstawicielami jednych związków zawodowych? Co z członkami drugiego związku i pracownikami niezrzeszonymi w żadnych związkach zawodowych?
 7. Czy to prawda, że planowane są zmiany kadrowe w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o., między innymi na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki? Proszę podać powody takiej zmiany oraz przedstawić kandydata na ww. stanowisko wraz
  z uzasadnieniem.
 8. W jakim trybie będzie wybrana nowa Naczelna Pielęgniarka - czy odbędzie się to drogą konkursową, jeżeli w inny sposób to jaki?
 9. W jakim stopniu odprawa wypłacona byłej Prezes Szpitala w Dębnie pani Magdalenie Małyska pogłębi zadłużenie szpitala?
 10. Proszę podać wynik finansowy Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za styczeń
  i luty 2015r. oraz wynik finansowy za styczeń i luty 2014r.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Odpowiadając na pytanie Kto wchodzi w skład Rady Nadzorczej w Spółce Szpital
w Dębnie Sp. z o.o.? informuję, że
stosownie do treści art. 255 § 1 kodeksu spółek handlowych zmiana umowy Spółki wymaga uchwały wspólników (co do zasady - wyjątek § 2) i jest skuteczna dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Zatem wpis o powołaniu Rady Nadzorczej jest konstytutywny i tworzy nowy stan prawny. Dopóki nie będzie wpisu postanowienia umowy w nowym brzmieniu w rejestrze, postanowienie nie wywołuje uprawnień w nim zawartych.

W załączeniu przekazuję odpowiedzi na pozostałe pytania przygotowane przez Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 21-04-2015 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2015 08:42