herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

36/2015 w sprawie prac drogowych w miejscowości Rychnów.

Zgłoszona przez Pana Zygmunta Siarkiewicza interpelacja na VI sesji Rady Powiatu  w Myśliborzu w dniu 23 marca 2015 roku

 

w sprawie prac drogowych w miejscowości Rychnów

Treść zapytania: 

Wnioskuję o wykończenie w miejscowości Rychnów:

  1. Chodnika wzdłuż drogi powiatowej po jednej stronie jezdni,
  2. Wykonania przy wlotach do tej miejscowości szykan na jezdni w celu ograniczenia prędkości.

W miejscowości ruch pieszy odbywa się na jezdni. Jest to miejscowość, gdzie jest duży ruch pieszy. Jest to miejscowość o zwartej zabudowie. Szerokość i kształt jezdni (drogi) zachęca do szybkiej jazdy, co skutkowało śmiertelnymi wypadkami. Przy drodze umieszczone jest przedszkole, świetlica, biblioteka, straż pożarna, sklep, kościół.

Jednocześnie wnioskuję o przedstawienie harmonogramu realizacji zadań.

Informuję, ze samorząd gminny deklaruje partycypację w realizacji tych zadań. Wynika to
z moich uzgodnień z Burmistrzem Barlinka.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że w miejscowości Rychnów w latach 2017-2018 planowana jest do realizacji zgodnie z uchwała Nr XLVIII/580/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2013 roku budowa kanalizacji sanitarnej. Zasięg robót obejmuje miedzy innymi cały odcinek drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów.

Budowa kanalizacji sanitarnej charakteryzuje się bardzo dużymi robotami ziemnymi w trakcie których pas drogi powiatowej zostanie rozkopany w celu umieszczenia infrastruktury sanitarnej.

Odtworzenie pasa drogowego przewiduje również wykonanie nowych chodników po trasie chodników istniejących przewidzianych do rozbiórki.

Powiat Myśliborski przewiduje po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w m. Rychnów w zakresie budowy chodnika.

Na terenie miejscowości Rychnów występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Powiat Myśliborski nie widzi
w obecnym czasie możliwości zastosowania elementów spowalniających w m. Rychnów.

Egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców jest
w kompetencjach policji i tylko te służby w sposób skuteczny mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 21-04-2015 07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2015 07:20