herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

VII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Termin: 27 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) godz. 1200

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3.  Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w 2014 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok.
 5. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014. 
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji  „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego                                 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2014.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:
  8.1.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski,
  8.2.  w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice,
  8.3.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,
  8.4.  w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok,
  8.5.  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (załącznik nr 1, załącznik nr 2).
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.?

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-04-2015 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominika Bułgajewska 20-04-2017 07:27