herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne


Wydanie zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne

 1. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 150, poz. 1685 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz.U. z 2003r. Nr 230, poz. 2303).

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne (formularz wniosku do pobrania).

 2. Załączniki:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców albo kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

 • oświadczenie poświadczające spełnienie przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego transport drogowy oraz przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy na potrzeby własne wymagań ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tylko jeżeli osobiście wykonuje transport drogowy) - formularz oświadczenia do pobrania,

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (jeżeli zamierza zatrudnić) - formularz oświadczenia do pobrania,

 • wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do licencji wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Uwaga: należy przedstawić do wglądu oryginały ww. dokumentów

 1. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł za wniosek i 0,50 zł za każdy załącznik,

 2. Opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia:

 • na okres 1 roku - 100,00 zł,

 • na okres 2 lat - 200,00 zł,

 • na okres 3 lat - 300,00 zł,

 • na okres 4 lat - 400,00 zł,

 • na okres 5 lat - 500,00 zł.

 1. Opłata administracyjna za wydanie wypisu do zaświadczenia:

 • do zaświadczenia wydanego na okres 1 roku - 20,00 zł,

 • do zaświadczenia wydanego na okres 2 lat - 40,00 zł,

 • do zaświadczenia wydanego na okres 3 lat - 60,00 zł,

 • do zaświadczenia wydanego na okres 4 lat - 80,00 zł,

 • do zaświadczenia wydanego na okres 5 lat - 100,00 zł.

 1. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 2. Sprawy załatwia :

Wydział Komunikacji i Dróg w Myśliborzu (tel. 747-31-90, 747-23-90)

 • Inspektor Aneta Płóciennik

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1400,

 • od wtorku do poniedziałku od 730 do 1400.

 1. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-04-2004 16:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2004 16:52