Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 97/2015 w sprawie prac pielęgnacyjnych prowadzonych przy drzewach w miejscowości Chłopowo 2015-07-14 08:39
dokument 96/2015 w sprawie ugód zawartych przez kancelarię prawną w sprawach sądowych 2015-07-14 08:38
dokument 95/2015 w sprawie skutku finansowego w związku z przesunięciami kadrowymi 2015-07-14 08:35
dokument 94/2015 w sprawie rocznego skutku podwyżek pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-07-14 08:31
dokument 93/2015 w sprawie daty wysłania ofert dotyczących zakupu sprzętu do poradni endoskopowej w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 08:28
dokument 92/2015 w sprawie dysponowania przez poradnię chirurgiczną dokumentacją Sanepidu 2015-07-14 08:26
dokument 91/2015 w sprawie wykorzystania izolatki i procedur obowiązujących w wyniku stwierdzenia choroby zakaźnej u pacjenta w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 08:23
dokument 90/2015 w sprawie odmowy przyjęcia pacjentów do Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 08:19
dokument 89/2015 w sprawie absolutorium dla byłej Prezes Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. podczas zgromadzenia wspólników. 2015-07-14 08:17
dokument 88/2015 w sprawie dalszych zmian kadrowych Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 07:57
dokument 87/2015 w sprawie odwołania ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 07:55
dokument 86/2015 w sprawie kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 07:52
dokument 85/2015 w sprawie źródeł finansowania planu inwestycyjnego Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 07:52
dokument 84/2015 w sprawie planu inwestycyjnego/restrukturyzacyjnego Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-07-14 07:45
dokument 83/2015 w sprawie konkursu na Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych. 2015-05-18 12:30
dokument 82/2015 w sprawie zatrudnienia pracownika w PCOFA w Myśliborzu. 2015-05-18 12:29
dokument 81/2015 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2015-05-18 12:20
dokument 80/2015 w sprawie przeniesienia pracownika w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcami. 2015-05-18 12:19
dokument 79/2015 w sprawie przeniesienia pracownika w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcami. 2015-05-18 12:10
dokument 78/2015 w sprawie wycinki drzew w m. Chłopowo. 2015-05-18 12:06
dokument 77/2015 w sprawie aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej 2015-05-18 12:05
dokument 76/2015 w sprawie połączenia funkcji Wicestarosty z funkcją Sekretarza Powiatu 2015-05-18 12:04
dokument 75/2015 w sprawie recenzowania protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu 2015-05-26 08:34
dokument 74/2015 w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników Starostwa 2015-05-18 12:02
dokument 73/2015 w sprawie stanu zadłużenia Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 12:01
dokument 72/2015 w sprawie położenia izolatki i serwerowni Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 12:01
dokument 71/2015 w sprawie zakupu sprzętu do poradni endoskopowej Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 12:00
dokument 70/2015 w sprawie przeprowadzanych badań w poradni endoskopowej Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:55
dokument 69/2015 sprawie poradni chirurgicznej Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:56
dokument 68/2015 w sprawie zmian na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:56
dokument 67/2015 w sprawie zmian kadrowych Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:56
dokument 66/2015 w sprawie spotkań z pracownikami niezrzeszonymi Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:56
dokument 65/2015 w sprawie kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:56
dokument 64/2015 w sprawie źródeł finansowania planu inwestycyjnego Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:57
dokument 63/2015 w sprawie planu inwestycyjnego Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-05-18 11:45
dokument 62/2015 w sprawie planów wobec Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2015-05-18 11:58
dokument 61/2015 w sprawie wyroków i spraw sądowych w związku z redukcjami w III i IV kadencji 2015-04-21 09:26
dokument 60/2015 w sprawie złożenia wniosku na zadanie ?wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?. 2015-04-21 09:25
dokument 59/2015 w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2015-04-21 09:23
dokument 58/2015 w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Barlinku 2015-04-21 09:19
dokument 57/2015 w sprawie wydatkowania środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-04-21 09:14
dokument 56/2015 w sprawie dokonywania zmian na stanowisku Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-04-21 09:08
dokument 55/2015 w sprawie naruszenia przepisów prawa i prowadzonych prac przy dokonywaniu pielęgnacji drzewostanu w pasie drogi powiatowej w miejscowości Chłopowo 2015-04-21 09:06
dokument 54/2015 w sprawie wystąpienia o uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w związku z planowaną kontynuacją inwestycji na budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2015-04-21 09:02
dokument 53/2015 w sprawie udostępnienia umowy na audyt sytuacji finansowej powiatu 2015-04-21 09:00
dokument 52/2015 w sprawie informacji dotyczącej przygotowywania posiłków w MOW Renice 2015-04-21 08:59
dokument 51/2015 w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2015-04-21 08:57
dokument 50/2015 w sprawie dokonania zmiany w KRS Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-04-21 08:56
dokument 49/2015 w sprawie pełnienia funkcji Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-04-21 08:55
dokument 48/2015 w sprawie umowy z Gminą Myślibórz dot. Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2015-04-21 08:54
dokument 47/2015 w sprawie zmiany umowy na obsługę prawną 2015-04-21 08:53
dokument 46/2015 w sprawie oskarżenia Członka Zarządu Powiatu 2015-04-21 08:52
dokument 45/2015 w sprawie przygotowania ogłoszenia na utworzenie punktu poboru opłat 2015-04-21 09:03
dokument 44/2015 w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym 2015-04-21 08:49
dokument 43/2015 w sprawie wydatkowania środków finansowych na zakup mebli 2015-04-21 08:47
dokument 42/2015 w sprawie zawarcia porozumień z pracownikami Starostwa Powiatowego 2015-04-21 08:46
dokument 41/2015 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika Powiatu 2015-04-21 08:44
dokument 40/2015 w sprawie zmian kadrowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2015-04-21 08:43
dokument 39/2015 w sprawie zarządzania Spółką Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-04-21 08:42
dokument 38/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. 2015-04-21 08:40
dokument 37/2015 w sprawie dotyczącej wyłączania z użytku budynku mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 33 w Dębnie 2015-04-21 08:38
dokument 36/2015 w sprawie prac drogowych w miejscowości Rychnów. 2015-04-21 07:20
dokument 35/2015 w sprawie przeprowadzenia inwestycji drogowych 2015-04-20 15:40
dokument 34/2015 w sprawie wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 11:49
dokument 33/2015 w sprawie zmiany wpisu do KRS dot. Zarządu Spółki Szpital w Dębnie 2015-02-20 11:47
dokument 32/2015 w sprawie objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 11:45
dokument 31/2015 w sprawie harmonogramu działań w zakresie Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2015-02-20 11:40
dokument 30/2015 w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego 2015-02-23 13:16
dokument 29/2015 w sprawie realizacji przez placówki oświatowe zaleceń pokontrolnych inspektora sanitarnego 2015-02-20 11:32
dokument 28/2015 w sprawie dokumentu dotyczącego przygotowania posiłków i ich realizacji w MOW w Renicach 2015-02-23 13:07
dokument 27/2015 w sprawie zakazu pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu przez podejrzanego o popełnienie przestępstwa 2015-02-20 11:27
dokument 26/2015 w sprawie sprawozdania z rozliczenia projektów realizowanych przez PCPR w roku 2014 tj. ?Pomocna dłoń?, ?Schematom STOP!? 2015-02-20 11:24
dokument 25/2015 w sprawie realizacji programu naprawczego Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2015-02-20 11:21
dokument 24/2015 w sprawie realizacji i rozliczenia projektów POKL realizowanych przez Powiat Myśliborski 2015-02-20 11:19
dokument 23/2015 w sprawie umów zawartych przez od dnia 02.12.2014r. do dnia 30.01.2015r. 2015-02-20 11:12
dokument 22/2015 w sprawie świąteczno-weekendowej pomocy doraźnej dla mieszkańców Gminy Dębno i Boleszkowice 2015-02-20 10:52
dokument 21/2015 w sprawie planu i harmonogramu działań w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-02-20 10:49
dokument 20/2015 w sprawie planu i harmonogramu działań w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 10:47
dokument 19/2015 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 10:43
dokument 18/2015 w sprawie nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 10:40
dokument 17/2015 w sprawie prezentowania na zewnątrz oferty Regionalnego Ośrodka Opiekuńczo - Terapeutycznego w Dębnie 2015-02-23 12:22
dokument 16/2015 w sprawie konsultacji z Gminami w zakresie inwestycji i remontów na drogach powiatowych 2015-02-20 10:14
dokument 15/2015 w sprawie stanu dróg w Powiecie oraz planu remontów i inwestycji 2015-02-20 10:12
dokument 14/2015 w sprawie badania stanu dróg w Powiecie Myśliborskim 2015-02-20 10:08
dokument 13/2015 w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 2130z, 2146z w m. Różańsko 2015-02-20 10:04
dokument 12/2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wypracowanych przez jednostki powiatowe 2015-02-20 09:56
dokument 11/2015 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działalność Feeling Sun 2015-02-20 09:54
dokument 10/2015 w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-02-20 09:49
dokument 9/2015 w sprawie sytuacji pracowników po rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-02-20 09:42
dokument 8/2015 w sprawie wypowiedzeń dla pracowników po rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-02-20 09:38
dokument 7/2015 w sprawie kosztów wypłacenia odprawy dla byłej Prezes Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2015-02-20 09:35
dokument 6/2015 w sprawie finansowania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 09:32
dokument 5/2015 w sprawie kosztów utrzymania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o 2015-02-20 09:30
dokument 4/2015 w sprawie zakupu sprzętu medycznego do Spółki Szpital w Dębnie 2015-02-20 09:28
dokument 3/2015 w sprawie przeznaczenia wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. przez Gminę Dębno 2015-02-20 09:26
dokument 2/2015 w sprawie kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2015-2020 2015-02-20 09:23
dokument 1/2015 w sprawie priorytetów inwestycyjnych Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i źródeł ich finansowania 2015-02-20 09:19