Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR 68/231/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2016-01-07 09:18
dokument UCHWAŁA NR 68/230/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2016-01-07 09:17
dokument UCHWAŁA NR 67/229/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2016-01-07 09:16
dokument UCHWAŁA NR 67/228/2015 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących nieobecnego dyrektora w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora 2016-01-07 09:15
dokument UCHWAŁA NR 67/227/2015 w sprawie ustalenia w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wysokości opłat za posiłki, a także terminu i sposobu ich wnoszenia 2016-01-07 09:14
dokument UCHWAŁA NR 67/226/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2016-01-07 09:12
dokument UCHWAŁA NR 67/225/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2016-01-07 09:11
dokument UCHWAŁA NR 67/224/2015 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-01-07 09:11
dokument UCHWAŁA NR 67/223/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2016-01-07 09:10
dokument UCHWAŁA NR 67/222/2015 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2016-01-07 09:09
dokument UCHWAŁA NR 67/221/2015 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2016-01-07 09:08
dokument UCHWAŁA NR 66/220/2015 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2016 2016-01-07 08:59
dokument UCHWAŁA NR 66/219/2015 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Makowskiej-Kociemby ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2016-01-07 08:58
dokument UCHWAŁA NR 66/218/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2016-01-07 08:58
dokument UCHWAŁA NR 65/217/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2016-01-07 08:57
dokument UCHWAŁA NR 65/216/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2016-01-07 08:55
dokument UCHWAŁA NR 65/215/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 2016-01-07 08:54
dokument UCHWAŁA NR 65/214/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2016-01-07 08:53
dokument UCHWAŁA NR 63/213/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-12-29 12:50
dokument UCHWAŁA NR 63/212/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-12-29 12:49
dokument UCHWAŁA NR 63/211/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2015-12-29 12:48
dokument UCHWAŁA NR 63/210/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2015-12-29 12:47
dokument UCHWAŁA NR 63/209/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-12-29 12:45
dokument UCHWAŁA NR 63/208/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-12-29 12:41
dokument UCHWAŁA NR 63/207/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2015-12-29 12:40
dokument UCHWAŁA NR 63/206/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2015-12-29 12:40
dokument UCHWAŁA NR 62/207/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2016-01-27 11:34
dokument UCHWAŁA NR 62/206/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Myśliborski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-01-27 11:33
dokument UCHWAŁA NR 61/205/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-12-15 13:55
dokument UCHWAŁA NR 61/204/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2016 2015-12-15 13:54
dokument UCHWAŁA NR 61/203/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku 2015-12-15 13:53
dokument UCHWAŁA NR 61/202/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-12-15 13:53
dokument UCHWAŁA NR 60/201/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-12-02 09:42
dokument UCHWAŁA NR 60/200/2015 w sprawie zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku 2015-12-02 09:41
dokument UCHWAŁA NR 60/199/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2015-12-02 09:41
dokument UCHWAŁA NR 60/198/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 2015-12-02 09:37
dokument UCHWAŁA NR 60/197/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku 2015-12-02 09:45
dokument UCHWAŁA NR 60/196/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2015-12-02 09:34
dokument UCHWAŁA NR 60/195/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-12-02 09:33
dokument UCHWAŁA NR 60/194/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-02 09:32
dokument UCHWAŁA NR 59/193/2015 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2015-11-27 10:03
dokument UCHWAŁA NR 59/192/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2015-11-27 10:02
dokument UCHWAŁA NR 59/191/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości 2015-11-27 09:59
dokument UCHWAŁA NR 59/190/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ulicy Zachodniej 4 2015-11-27 09:59
dokument UCHWAŁA NR 59/189/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-11-27 09:57
dokument UCHWAŁA NR 57/188/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-11-20 12:12
dokument UCHWAŁA NR 57/187/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-11-20 12:12
dokument UCHWAŁA NR 57/186/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-11-20 12:11
dokument UCHWAŁA NR 57/185/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-11-20 12:10
dokument UCHWAŁA NR 57/184/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 ? 2027 2015-11-20 12:09
dokument UCHWAŁA NR 57/183/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-11-20 12:06
dokument UCHWAŁA NR 57/182/2015 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-11-20 12:04
dokument UCHWAŁA NR 57181/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2015-11-20 12:03
dokument UCHWAŁA NR 57/180/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-11-20 12:02
dokument UCHWAŁA NR 56/179/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-11-02 11:00
dokument UCHWAŁA NR 56/178/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-11-02 10:59
dokument UCHWAŁA NR 56/178/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-11-02 10:59
dokument UCHWAŁA NR 56/177/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2015-11-02 10:59
dokument UCHWAŁA NR 56/176/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-11-02 10:57
dokument UCHWAŁA NR 55/175/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-10-22 12:03
dokument UCHWAŁA NR 55/174/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-10-22 12:00
dokument UCHWAŁA NR 55/173/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-10-22 11:58
dokument UCHWAŁA NR 55/172/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2015-10-22 11:57
dokument UCHWAŁA NR 55/171/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-10-22 11:55
dokument UCHWAŁA NR 54/170/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-10-22 11:54
dokument UCHWAŁA NR 54/169/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-10-22 11:53
dokument UCHWAŁA NR 54/168/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-10-22 11:51
dokument UCHWAŁA NR 53/167/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-10-09 07:14
dokument UCHWAŁA NR 53/166/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-10-09 07:13
dokument UCHWAŁA NR 53/165/2015 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2015-10-09 07:11
dokument UCHWAŁA NR 52/164/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-10-09 07:10
dokument UCHWAŁA NR 51/163/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-10-09 07:10
dokument UCHWAŁA NR 50/162/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 2015-09-24 12:43
dokument UCHWAŁA NR 50/161/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-09-24 12:41
dokument UCHWAŁA NR 50/160/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-09-24 12:39
dokument UCHWAŁA NR 50/159/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-09-24 12:38
dokument UCHWAŁA NR 49/158/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-09-15 13:05
dokument UCHWAŁA NR 49/157/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-09-15 13:04
dokument UCHWAŁA NR 48/156/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-09-08 14:21
dokument UCHWAŁA NR 48/155/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-09-08 14:20
dokument UCHWAŁA NR 48/154/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-09-08 14:19
dokument UCHWAŁA NR 48/153/2015 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2015-09-08 14:18
dokument UCHWAŁA NR 48/152/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-09-08 14:17
dokument UCHWAŁA NR 47/151/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2015-09-04 07:43
dokument UCHWAŁA NR 47/150/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-09-04 07:42
dokument UCHWAŁA NR 47/149/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2015-09-04 07:41
dokument UCHWAŁA NR 47/148/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-09-04 07:40
dokument UCHWAŁA NR 47/148/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-09-04 07:40
dokument UCHWAŁA NR 47/147/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-09-04 07:39
dokument UCHWAŁA NR 47/146/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-09-04 07:38
dokument UCHWAŁA NR 46/145/2015 w sprawie przekazania informacji 2015-09-01 12:02
dokument UCHWAŁA NR 46/144/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-09-01 12:01
dokument UCHWAŁA NR 45/143/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-08-19 13:35
dokument UCHWAŁA NR 45/142/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2015-08-19 13:33
dokument UCHWAŁA NR 44/141/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-08-19 13:33
dokument UCHWAŁA NR 44/140/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-08-19 13:32
dokument UCHWAŁA NR 44/139/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-08-19 13:31
dokument UCHWAŁA NR 44/138/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-08-19 13:30
dokument UCHWAŁA NR 44/137/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-08-19 13:29
dokument UCHWAŁA NR 44/136/2015 w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Myśliborzu 2015-08-19 13:27
dokument UCHWAŁA NR 43/135/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-08-12 11:08
dokument UCHWAŁA NR 43/134/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/119/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu 2015-08-12 11:07
dokument UCHWAŁA NR 43/133/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-08-12 11:06
dokument UCHWAŁA NR 43/132/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2015-08-12 11:05
dokument UCHWAŁA NR 43/131/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-08-12 11:04
dokument UCHWAŁA NR 42/130/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 39/118/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie 2015-08-04 11:32
dokument UCHWAŁA NR 42/129/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu 2015-08-04 11:31
dokument UCHWAŁA NR 42/128/2015 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-08-04 11:28
dokument UCHWAŁA NR 42/127/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 2015-08-04 11:24
dokument UCHWAŁA NR 41/126/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2015-08-04 11:22
dokument UCHWAŁA NR 41/125/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-08-04 11:21
dokument UCHWAŁA NR 41/124/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-08-04 11:20
dokument UCHWAŁA NR 41/123/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-04 10:55
dokument UCHWAŁA NR 40/122/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-07-13 12:20
dokument UCHWAŁA NR 40/121/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2015-07-13 12:18
dokument UCHWAŁA NR 40/120/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 39/118/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie 2015-07-13 12:12
dokument UCHWAŁA NR 40/119/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu. 2015-07-13 12:10
dokument UCHWAŁA NR 39/118/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie 2015-07-17 08:22
dokument UCHWAŁA NR 39/117/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek w Myśliborzu. 2015-07-17 08:22
dokument UCHWAŁA NR 39/116/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-07-08 15:00
dokument UCHWAŁA NR 38/115/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-07-07 12:13
dokument UCHWAŁA NR 37/114/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-07-03 07:42
dokument UCHWAŁA NR 37/113/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-07-03 07:40
dokument UCHWAŁA NR 36/112/2015 w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok 2015-06-29 14:52
dokument UCHWAŁA NR 36/111/2015 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2015-06-29 14:51
dokument UCHWAŁA NR 35/110/2015 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w projekcie uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2015-06-26 13:52
dokument UCHWAŁA NR 35/109/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-06-26 13:52
dokument UCHWAŁA NR 35/108/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-06-26 13:51
dokument UCHWAŁA NR 35/107/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2015-06-26 13:50
dokument UCHWAŁA NR 34/106/2015 w sprawie wyznaczania nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-06-22 07:56
dokument UCHWAŁA NR 33/105/2015 w sprawie powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o. o. 2015-06-15 09:49
dokument UCHWAŁA NR 33/104/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2015-06-15 09:48
dokument UCHWAŁA NR 33/103/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-15 09:47
dokument UCHWAŁA NR 33/102/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 ? 2017 2015-06-15 09:46
dokument UCHWAŁA NR 33/101/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-06-15 09:45
dokument UCHWAŁA NR 33/100/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-06-15 09:44
dokument UCHWAŁA NR 32/99/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-06-10 11:14
dokument UCHWAŁA NR 32/98/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-06-10 11:12
dokument UCHWAŁA NR 32/97/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-06-10 11:11
dokument UCHWAŁA NR 32/96/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-06-10 11:10
dokument UCHWAŁA NR 32/95/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2015-06-10 11:08
dokument UCHWAŁA NR 32/94/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-10 11:08
dokument UCHWAŁA NR 30/93/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będącej własnością Powiatu Myśliborskiego 2015-05-20 11:28
dokument UCHWAŁA NR 29/92/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-05-20 11:27
dokument UCHWAŁA NR 29/91/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2015-05-20 11:26
dokument UCHWAŁA NR 26/90/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-05-13 09:49
dokument UCHWAŁA NR 26/89/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-05-13 09:48
dokument UCHWAŁA NR 25/88/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 24/87/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2015-05-05 10:07
dokument UCHWAŁA NR 24/87/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2015-05-05 10:06
dokument UCHWAŁA NR 23/86/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-04-29 16:30
dokument UCHWAŁA NR 23/85/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2015-04-29 16:29
dokument UCHWAŁA NR 23/84/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2019 2015-04-29 16:28
dokument UCHWAŁA NR 23/83/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-04-29 16:27
dokument UCHWAŁA NR 23/82/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-04-29 16:25
dokument UCHWAŁA NR 23/81/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-04-29 16:24
dokument UCHWAŁA NR 22/80/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-04-24 13:44
dokument UCHWAŁA NR 22/79/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-04-24 13:42
dokument UCHWAŁA NR 22/78/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-04-24 13:41
dokument UCHWAŁA NR 22/77/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2015-04-24 13:40
dokument UCHWAŁA NR 22/76/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-04-24 13:39
dokument UCHWAŁA NR 22/75/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice 2015-04-24 13:38
dokument UCHWAŁA NR 22/74/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-04-24 13:36
dokument UCHWAŁA NR 21/73/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-04-17 12:35
dokument UCHWAŁA NR 21/72/2015 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2015-04-17 12:35
dokument UCHWAŁA NR 21/71/2015 w sprawie cofnięcia wypowiedzenia Dyrektorowi Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2015-04-17 12:33
dokument UCHWAŁA NR 20/70/2015 w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-04-17 12:30
dokument UCHWAŁA NR 20/69/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-04-17 12:30
dokument UCHWAŁA NR 20/68/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2015-04-17 12:29
dokument UCHWAŁA NR 20/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2015-04-13 12:14
dokument UCHWAŁA NR 20/66/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-04-13 12:13
dokument UCHWAŁA NR 19/65/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-31 08:45
dokument UCHWAŁA NR 19/64/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2015-03-31 08:42
dokument UCHWAŁA NR 18/63/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-03-31 08:40
dokument UCHWAŁA NR 18/62/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-31 08:39
dokument UCHWAŁA NR 18/61/2015 w sprawie odwołania dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2015-03-31 08:37
dokument UCHWAŁA NR 18/60/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w Komisariatach Policji w Barlinku i Dębnie 2015-03-31 08:36
dokument UCHWAŁA NR 17/59/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-24 15:16
dokument UCHWAŁA NR 17/58/2015 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych ?Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2020? 2015-03-24 15:13
dokument UCHWAŁA NR 17/57/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 13/37/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2015-03-24 15:13
dokument UCHWAŁA NR 17/56/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-03-24 15:12
dokument UCHWAŁA NR 17/55/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2015-03-24 15:10
dokument UCHWAŁA NR 17/54/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-03-24 15:08
dokument UCHWAŁA NR 16/53/2015 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-03-17 11:41
dokument UCHWAŁA NR 16/52/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-03-17 11:40
dokument UCHWAŁA NR 16/51/2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2015 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2015-03-17 11:40
dokument UCHWAŁA NR 16/50/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-03-17 11:39
dokument UCHWAŁA NR 16/49/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-03-17 11:37
dokument UCHWAŁA NR 16/48/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-03-17 11:36
dokument UCHWAŁA NR 16/47/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wykonywania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2015-03-17 11:35
dokument UCHWAŁA NR 16/46/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-03-17 11:34
dokument UCHWAŁA NR 15/45/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-09 09:37
dokument UCHWAŁA NR 14/44/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-03-02 07:53
dokument UCHWAŁA NR 14/43/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-02 07:51
dokument UCHWAŁA NR 14/42/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-03-02 07:50
dokument UCHWAŁA NR 14/41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2015-03-02 07:49
dokument UCHWAŁA NR 13/40/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-18 09:45
dokument UCHWAŁA NR 13/39/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-18 09:44
dokument UCHWAŁA NR 13/38/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2015-02-18 09:44
dokument UCHWAŁA NR 13/37/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2015-02-18 09:43
dokument UCHWAŁA NR 13/36/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2015-02-18 09:42
dokument UCHWAŁA NR 13/35/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-02-18 09:41
dokument UCHWAŁA NR 13/34/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-18 09:41
dokument UCHWAŁA NR 13/33/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2015-02-18 09:40
dokument UCHWAŁA NR 13/32/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-18 09:39
dokument UCHWAŁA NR 12/31/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2015-02-11 10:49
dokument UCHWAŁA NR 12/30/2015 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-02-11 10:48
dokument UCHWAŁA NR 12/29/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-02-11 10:47
dokument UCHWAŁA NR 12/28/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu 2015-02-11 10:46
dokument UCHWAŁA NR 12/27/2015 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-02-11 10:45
dokument UCHWAŁA NR 12/26/2015 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok 2015-02-11 10:43
dokument UCHWAŁA NR 11/25/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-11 10:43
dokument UCHWAŁA NR 11/24/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-11 10:32
dokument UCHWAŁA NR 11/23/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-11 10:32
dokument UCHWAŁA NR 9/22/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-02-11 10:32
dokument UCHWAŁA NR 7/21/2015 w sprawie skierowania pod obrady V sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-02-11 10:32
dokument UCHWAŁA NR 7/20/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-02-11 10:31
dokument UCHWAŁA NR 7/19/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-02-11 10:31