herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Inwestycja drogowa realizowana na terenie Powiatu Myśliborskiego w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej


Inwestycja drogowa realizowana na terenie Powiatu Myśliborskiego w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku rozpoczęła się realizacja Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, którego częścią jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w ramach którego w lipcu 2004 r. Powiat Myśliborski złożył projekt pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w m. Trzcinna”.

Projekt po weryfikacji formalnej został zakwalifikowany do oceny merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Panel Ekspertów.

Pozytywna ocena wydana przez Panel Ekspertów spowodowała zakwalifikowanie projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w m. Trzcinna” do trzeciego etapu weryfikacji, jakim jest Regionalny Komitet Sterujący (RKS), przechodząc go po raz kolejny pozytywnie i zostając wytypowanym do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Pozostałe etapy zatwierdzenia Wniosku i Projektu stały się już tylko formalnością.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie 750 m odcinek drogi wraz z pełną kanalizacją deszczową wsi (ok. 1400 m), modernizacji ulegną trzech skrzyżowania, powstanie nowa organizacja ruchu, ciągi piesze i zjazdy gospodarskie.

Całość kosztów projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w m. Trzcinna” wynosi 1.399.361 zł w tym wkład własny Powiatu Myśliborskiego to 351.240 zł i wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1.048.361 zł.

Obecnie realizacja projektu jest na etapie procedury przetargowej.

Otwarcie ofert nastąpi 21.04.2005 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mysliborzu przy ul. Spokojnej 13.

Wybór Głównego Wykonawcy pozwoli na wejście Projektu w fazę właściwej realizacji i rozpoczęcie robót budowlanych.

Zakończenie całego przedsięwzięcia w trzecim kwartale roku 2005 pozwoli oddać mieszkańcom miejscowości Trzcinna i użytkownikom dróg całego powiatu zmodernizowaną infrastrukturę drogową w m. Trzcinna.

Projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w m. Trzcinna” będzie jednym z pierwszych na terenie Powiatu Myśliborskiego, który zrealizowano w ramach pomocy strukturalnej z Unii Europejskiej.

Opracował:

Adam Trzciński

PZD w Myśliborzu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-03-2005 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2005 15:14