herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

SPRAWOZDANIE Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok


SPRAWOZDANIE

Starosty Myśliborskiego z działalności

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana Zarządzeniem Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 10 stycznia 2002 r. prowadzi swoją działalności w oparciu o „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” zatwierdzony uchwałą Nr XL/298/02 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 marca 2002 r.

W miesiącu maju bieżącego roku z prac komisji zrezygnował Pan Stanisław Opatowicz. Ze względu na kończącą się kadencję Komisji nie powołano w to miejsce nowego członka.

W 2004 roku Komisja odbyła 4 posiedzenia. Stałymi tematami posiedzeń była bieżąca analiza zagrożeń na terenie powiatu w zakresie :

  • przestępczości i bezpieczeństwa publicznego,

  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  • patologii społecznej

  • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

  • zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego,

Ponadto rozpatrywane były zagadnienia związane z :

  • bezpieczeństwem na wodach Powiatu Myśliborskiego z udziałem przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Społecznej Straży Rybackiej,

  • patologią społeczną wśród dzieci i młodzieży z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji zajmującego się tymi problemami,

  • zabezpieczenie dóbr kultury z udziałem przedstawicieli dyrektorów muzeów, bibliotek, księży dziekanów (nie skorzystali z zaproszenia) oraz przedstawiciela PZU S.A. w ramach realizacji Rządowego Programu Bezpieczeństwa Obywateli „BEZPIECZNA POLSKA” ,w tym realizacja wytycznych dla Policji i propozycji dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Mechanizmy współpracy służb nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z samorządami, powiatami zajmującymi się ochroną osób i mienia oraz ubezpieczycielami w celu propagowania rozwiązań technicznych zmniejszających ryzyko stania się ofiarą przestępstwa”.

W czasie posiedzeń Komisja analizowała nasilającą się drobną przestępczość, która stała się szczególnie uciążliwa dla społeczeństwa a wynikającą ze znacznego zubożenia części społeczeństwa. Dotyczy to kradzieży na ogródkach działkowych oraz kradzieży i dewastacji związanej z pozyskiwaniem złomu metalowego.

Komisja analizowała możliwości poprawy funkcjonowania zawodowych i

społecznych straży i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wystąpiono między innymi do samorządów gmin o dofinansowanie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Społecznej Straży Rybackiej.

0x08 graphic
Rozpatrywano również możliwości poprawy bezpieczeństwa poprzez

lepsze współdziałanie Policji ze Strażami Miejskimi.

Wnioski wypracowane przez Komisję były kierowane do osób i instytucji odpowiedzialnych za nadzór i organizację bezpieczeństwa na swoim terenie działania.

W związku z kończącą się kadencją Komisji na posiedzeniu w dniu

13 grudnia dokonano podsumowania jej działalności w 2004 roku.

Komisja oceniła pozytywnie realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”, oraz wypełnianie jej ustawowych obowiązków.

Przeanalizowano również propozycje dotyczące składu Komisji w jej następnej 3-letniej kadencji.

2

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-01-2005 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2005 15:22