Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XIV-87-2015 zmieniająca uchwał.ę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2016-01-13 14:58
dokument Uchwała NR XIV-86-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2016-01-13 14:56
dokument Uchwała NR XIV-85-2015 w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 2016-01-13 14:54
dokument Uchwała NR XIV-84-2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok 2016-01-13 14:53
dokument Uchwała NR XIV-83-2015 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-01-13 14:51
dokument Uchwała NR XIV-82-2015 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok 2016-02-29 09:11
dokument Uchwała NR XIV-81-2015 w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomoskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2016-01-13 14:49
dokument Uchwała NR XIV-80-2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-01-13 14:48
dokument Uchwała NR XIV-79-2015 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-01-13 14:46
dokument Uchwała Nr XIV-78-2015 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 2016-01-13 14:45
dokument Uchwała XIV-77-2015 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2016-01-13 14:42
dokument Uchwała NR XIV-75-2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-02-08 14:22
dokument Uchwała NR XIV-76-2015 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016 2016-01-13 14:38
dokument Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2015-12-28 09:38
dokument Uchwała Nr XIII/73/2015 w sprawie stwierdzenia odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2015-12-28 09:37
dokument Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2015-12-14 12:47
dokument uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powaitu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku 2015-12-14 12:43
dokument UCHWAŁA NR X/70/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2015-11-05 11:30
dokument UCHWAŁA NR X/69/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-11-06 08:56
dokument UCHWAŁA NR X/68/2015 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-11-05 11:27
dokument UCHWAŁA NR X/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-11-06 09:00
dokument UCHWAŁA NR X/66/2015 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2015-11-05 11:24
dokument UCHWAŁA NR X/65/2015 w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2015-11-05 10:29
dokument uchwała Nr IX/64/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-09-15 14:16
dokument uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-09-15 14:13
dokument uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie okreśłenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-09-15 14:11
dokument uchwała Nr IX/61/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2015-09-15 14:09
dokument Uchwała Nr IX/60/2015 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2015-09-15 14:03
dokument UCHWAŁA NR VIII/59/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 ? 2017 2015-06-29 13:23
dokument UCHWAŁA NR VIII/58/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-06-29 13:21
dokument UCHWAŁA NR VIII/57/2015 w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego 2015-06-29 13:19
dokument UCHWAŁA NR VIII/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-06-29 13:19
dokument UCHWAŁA NR VIII/55/2015 w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2015-06-29 13:18
dokument UCHWAŁA NR VIII/54/2015 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-06-29 13:11
dokument UCHWAŁA NR VIII/53/2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2014 rok 2015-06-29 13:09
dokument UCHWAŁA NR VIII/52/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-29 13:09
dokument UCHWAŁA NR VII/51/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-04-30 11:33
dokument UCHWAŁA NR VII/50/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 ? 2019? 2015-04-30 11:33
dokument UCHWAŁA NR VII/49/2015 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-04-30 11:31
dokument UCHWAŁA NR VII/48/2015 w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. 2015-04-30 11:28
dokument UCHWAŁA NR VII/47/2015 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-04-30 11:27
dokument UCHWAŁA NR VII/46/2015 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-04-30 11:26
dokument UCHWAŁA NR VII/45/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2015-04-30 11:25
dokument UCHWAŁA NR VII/44/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice 2015-04-30 11:25
dokument UCHWAŁA NR VII/43/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-04-30 11:24
dokument UCHWAŁA NR VI/42/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-03-26 11:36
dokument UCHWAŁA NR VI/41/2015 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-03-26 11:35
dokument UCHWAŁA NR VI/40/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-03-26 11:34
dokument UCHWAŁA NR VI/39/2015 w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-03-26 11:33
dokument UCHWAŁA NR VI/38/2015 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-03-26 11:33
dokument UCHWAŁA NR VI/37/2015 w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-03-26 11:32
dokument UCHWAŁA NR VI/36/2015 w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-03-26 11:31
dokument UCHWAŁA NR V/35/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-19 07:53
dokument UCHWAŁA NR V/34/2015 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-19 07:52
dokument UCHWAŁA NR V/33/2015 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-02-19 07:52
dokument UCHWAŁA NR V/32/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-19 07:51
dokument UCHWAŁA NR V/31/2015 w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-02-19 07:50
dokument UCHWAŁA NR V/30/2015 w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-02-19 07:49
dokument UCHWAŁA NR V/29/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2015-02-19 07:49
dokument UCHWAŁA NR V/28/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o. o. w Myśliborzu 2015-02-19 07:48
dokument UCHWAŁA NR V/27/2015 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-02-19 07:47
dokument UCHWAŁA NR IV/26/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2015-02-06 10:53
dokument UCHWAŁA NR IV/25/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2015-02-06 10:52
dokument UCHWAŁA NR IV/24/2015 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-02-06 07:24
dokument UCHWAŁA NR IV/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-02-06 07:23
dokument UCHWAŁA NR IV/22/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2015 rok 2015-02-06 07:21
dokument UCHWAŁA NR IV/21/2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-02-06 07:19
dokument UCHWAŁA NR IV/20/2015 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok 2015-02-06 07:18
dokument UCHWAŁA NR IV/19/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-02-06 07:17
dokument UCHWAŁA NR IV/18/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-03-04 11:01