herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

IV sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2015 roku

Termin: 30 stycznia 2015 roku (piątek) godz. 1200

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli.

4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok:

4.1 odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027,

4.2 dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 i ich przegłosowanie,

4.3 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027,

4.4 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

4.5 przedstawienie opinii Komisji oraz wniosków radnych,

4.6 odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok,

4.7 przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO, opinii Komisji i wniosków radnych,

4.8 dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2015 i ich przegłosowanie,

4.9 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2015.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

5.1    w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok,

5.2    w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,

5.3    w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2015 rok,

5.4    zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,

5.5    w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład.

6.   Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.   Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.

10.  Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

11.  Oświadczenia radnych.

12.  Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 21-01-2015 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominika Bułgajewska 20-04-2017 07:23