herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXXVII


Protokół Nr XXXVII/2005

Z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 30 listopada 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1530.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 19 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady Marian Polański odczytał porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ SzpitalPowiatowy w Dębnie.

4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Myśliborskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia ugody.

11. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

W skład Komisji konkursowej zostali zgłoszeni radni:

Ryszard Patkowski,

Krystyna Wyszyńska,

Józef Getman

Ww. radni zgłosili chęć członkostwa w Komisji konkursowej.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXVII/271/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2005 roku wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 3 radnych (R.Patkowski, K.Wyszyńska, W.Konofalska).

Uchwała Nr XXXVII/272/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał0 się - 3 radnych.(K. Wyszyńska, W.Konofalska, W.Wojtkiewicz).

Uchwała Nr XXXVII/273/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2005 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXVI/274/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Myśliborskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw -0, nikt się nie wstrzymał..

Uchwała Nr XXXVII/275/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Myśliborskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (A. Potyra i W. Konofalska) Podczas głosowania nieobecny byli radni: K. Wyszyńska, B. Bortnowski i J. Witkowski.

Uchwała Nr XXXVII/276/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 1 ( M. Norsesowicz)), wstrzymało się - 3 radnych ( B. Bortnowski, K.Wyszyńska i W.konofalska).

Uchwała Nr XXXVII/277/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXXVII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-02-2006 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 11:39