Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVI


Protokół Nr XXXVI/2005

Z posiedzenia XXXVI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 9 listopada 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1530.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady Marian Polański odczytał porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia”.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu Powiatowym w Barlinku”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok na zadanie: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z, ul. Zielona w miejscowości Dębno”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2006.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2006 na dostawę paliw płynnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym.

12. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia”.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (M.Norsesowicz, W.Wojtkeiwicz).

Uchwała Nr XXXVII/261/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia

9 listopada 2005 roku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w

budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu Powiatowym w Barlinku”.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXVI/262/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu Powiatowym w Barlinku” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok na zadanie: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z, ul. Zielona w miejscowości Dębno”.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXVI/263/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok na zadanie: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z, ul. Zielona w miejscowości Dębno” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2006.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (A.Potyra).

Uchwała Nr XXXVI/264/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia

9 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2006 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2006 na dostawę paliw płynnych.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw -0, nikt się nie wstrzymał..

Uchwała Nr XXXVI/265/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2006 na dostawę paliw płynnych - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXVI/266/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (M.Norsesowicz i W.Wojtkiewicz ).

Uchwała Nr XXXVI/267/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (A.Potyra).

Uchwała Nr XXXVI/268/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (A.Potyra).

Uchwała Nr XXXVI/269/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (A.Potyra).

Uchwała Nr XXXVI/270/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia

9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-02-2006 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 11:39