herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Zadania

Zadania Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie

  • przyjmowanie kierowanych przez samorząd województwa, na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej;
  • zapewnienie całodobowej specjalistycznej opieki i wychowania, rehabilitacji, rewalidacji oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w tym: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych dzieciom umieszczonym w Placówce
  • objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, w tym prowadzenia zadań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych;
  • realizację przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku
  • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;
  • podejmowanie stosownych działań w celu powrotu dziecka do rodziny
  • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • umożliwienie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych, specjalistycznej opieki medycznej oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-12-2014 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-12-2014 10:14