herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Informacja

Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna powstała z dniem 15.10.2014 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego, działającej w formie jednostki budżetowej.

W Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Placówka przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia

Celem działalności Placówki jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbędnych oddziaływań terapeutycznych.

W celu realizacji zadań statutowych Placówka współpracuje w szczególności z sądami, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym, z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-12-2014 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-12-2014 10:13