Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2018-09-25 09:05
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznwego na 2019 rok". 2018-09-25 09:01
dokument projekt uchwały w spraiwe zmiany budżetu i w budzecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-09-25 09:00
dokument porojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiannsowej na lata 2018-2027 2018-09-25 08:59
dokument projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową 2018-08-16 08:58
dokument projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-08-16 08:57
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-07-19 08:24
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-07-19 08:23
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-22 08:44
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-22 08:42
dokument projekt uchwały w spraiwe wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny spraedaży nieruchomości stanowiacej własnosć Powiatu myśliborskiego 2018-06-22 08:38
dokument projekt uchwaly w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie 2018-06-22 08:18
dokument projekt uchwały w sprawie załozenia Centrum Kstzałcenia Ustawicznego w Dębnie 2018-06-22 08:10
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 2018-06-13 09:37
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-13 09:35
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-13 09:34
dokument projekt uchwały w spraiwe ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadoznych na terenie Powiatu Myśłiborskiego przez inne niz jednostki samorządu terutorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-09-11 07:58
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu 2018-06-13 09:17
dokument projekt uchwały w spraiwe uchylenia uchwąły dotyczacej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-06-13 09:14
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu 2018-06-13 09:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborksiego na 2018 rok 2018-06-13 09:06
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie WPF na lata 2018-2027 2018-06-13 09:04
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarzadu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok 2018-06-13 09:03
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-05-28 08:51
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2018-05-28 08:51
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku; 2018-09-11 07:58
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku; 2018-04-18 12:07
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku 2018-04-18 12:04
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku; 2018-04-18 12:03
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barlinku; 2018-04-18 12:01
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-04-18 12:00
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-04-18 12:00
dokument projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2018-04-18 12:00
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-04-18 11:59
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-04-18 11:57
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu 2018-04-18 11:56
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Myśliborzu 2018-04-18 11:55
dokument projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu 2018-04-18 11:55
dokument projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-04-18 11:54
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 2018-04-18 10:16
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-04-18 10:15
dokument projekt uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego. 2018-04-18 10:13
dokument projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego instrumentem płatniczym 2018-04-18 10:12
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-04-18 10:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-04-18 10:08
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-04-18 10:06
dokument projekt uchwały w spraiwe określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-04-18 10:05
dokument projekt uchwały w sprawie dokonania rocznej oceny działaności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2018-04-18 10:04
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-23 09:38
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-02-23 09:37
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-09-11 07:59
dokument Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-01-22 09:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-01-22 09:03
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-01-22 09:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-01-22 09:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-01-22 08:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-01-22 08:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-01-22 08:54
dokument Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2017-12-12 12:00
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2017-12-12 11:59
dokument Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2017-12-12 11:59
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-12-12 11:57
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-12-12 11:56
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2017-12-12 11:56
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2017-12-12 11:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 2017-12-12 11:54
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-12 11:52
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2027 2018-09-11 08:00
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-12-12 11:49
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-10-13 11:08
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-10-13 11:07
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-10-13 11:06
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2018-09-11 08:00
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-10-13 11:03
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-10-13 11:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-10-13 11:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-09-20 11:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-09-20 11:08
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-09-20 11:06
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2017-09-20 11:05
dokument Projekt uchwały w sprawie "Przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" 2018-09-11 08:01
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-09-20 11:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-09-20 10:59
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-08-28 08:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-08-28 08:46
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-08-28 08:45
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-07-21 08:10
dokument Projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-21 07:58
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:51
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:50
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:50
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2017-07-10 15:47
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-07-10 15:46
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wstrzymania wykonywania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2017-07-10 15:44
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2016 roku w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-07-10 15:43
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-07-10 15:41
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku 2017-07-10 15:40
dokument Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-11 10:14
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-10 15:36
dokument Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-10 15:35
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2017-07-10 15:33
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Barlinku 2017-07-10 15:31
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I stopnia w Dębnie 2017-07-10 15:30
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Myśliborzu 2017-07-10 15:28
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 15:26
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-06-20 14:00
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-20 13:57
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-20 13:56
dokument projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów o podwyższonym kapitale 2017-04-20 10:26
dokument projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-04-19 12:50
dokument projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-20 10:27
dokument projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-20 10:27
dokument projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-04-19 12:46
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-20 10:19
dokument projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego 2017-03-08 14:10
dokument projekt uchwały w sprawie odwołania Starosty Myśliborskiego 2017-03-08 14:09
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zorganizowania dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski 2017-02-23 14:01
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-02-23 13:59
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-02-23 13:59
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-02-23 13:59
dokument projekt uchwały w spraiwe wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2017-02-22 09:38
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2017-02-22 09:37
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-02-15 08:48
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-02-03 09:17
dokument projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w spraiwe uchwalenia budżetu Powiatu Myśłiborskiego na 2017 rok 2017-02-03 09:16
dokument projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w spraiwe uchwalenia budżetu Powiatu Myśłiborskiego na 2017 rok 2017-02-03 09:15
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027; 2017-02-03 09:14
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027; 2017-02-03 09:13
dokument w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-01-31 09:38
dokument projekt uchwąły w sprawie wurażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości dla Gminy Barlinek. 2017-01-20 10:43
dokument projekt uchwąły w spraiwe zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-01-20 10:42
dokument zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-01-20 10:41
dokument zmieniająca uchwałę w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-01-20 10:40
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości dla Gminy Barlinek 2017-01-11 11:36
dokument projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-01-11 11:35
dokument projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-01-11 11:33
dokument projekt uchwały w spraiwe uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2029. 2016-12-14 09:36
dokument projekt uchwały w spraiwe uchwalenia budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2016-12-14 09:19
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz gminy Barlinek 2016-12-14 09:18
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-12-14 09:15
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024". 2016-12-14 09:12
dokument projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok 2016-12-14 09:09
dokument projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2016-11-28 10:23
dokument projekt uchwały w spraiwe ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2016-11-28 10:22
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-10-21 14:09
dokument projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2016-10-21 14:07
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stalych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2016-10-21 14:06
dokument projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy apotek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-10-21 14:05
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017." 2016-10-21 14:04
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wyskości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2016 roku 2016-10-21 14:02
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w spraiwe uchwalenia WPF Powiatu Myśliborskiego na lata 2016 - 2027. 2016-10-21 14:00
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powaitu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-10-21 13:59
dokument projekt uchwały w spraiwe przyjęcia rezygnacji 2016-10-21 13:57
dokument projekt uchwały w spraiwe przyjęcia rezygnacji 2016-10-21 13:56
dokument projekt uchwały w spraiwe powołania członka Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-10-21 13:56
dokument projekt uchwały w spraiwe powołania członka Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-10-21 13:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-09-21 09:11
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-09-21 09:07
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2016-09-21 09:03
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-09-21 08:51
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-08-22 12:29
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:53
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-07-26 13:51
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-07-26 13:49
dokument projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2016-07-26 13:48
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-16 09:00
dokument projekt uchwały w sprawie rozwiazania stałej komisji rady oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2016-06-14 12:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-06-14 10:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiaty w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-14 10:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-06-16 08:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-06-14 10:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2016-06-14 10:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2016-06-16 09:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2016-06-16 09:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-06-14 10:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat 2016-06-14 10:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-06-14 10:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2016-06-14 09:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za rok 2015 2016-06-14 09:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-14 09:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-04-26 09:45
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-04-19 08:21
dokument Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2016-04-19 08:19
dokument Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu myśliborskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2016-04-19 08:17
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-03-10 13:45
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mysliborskiego 2016-03-10 13:44
dokument projekt uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Debnie za 2015 rok 2016-03-10 13:42
dokument projekt uchwały w sprawie przyjecia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-03-10 13:38
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Strarosty Myśliborskiego 2016-02-24 08:51
dokument projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej (na funkcję Sekretarza Komisji) 2016-02-24 08:50
dokument projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej (na funkcję Przewodniczącego Komisji) 2016-02-24 08:50
dokument projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:49
dokument projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:48
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:47
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:46
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2016-01-29 12:21
dokument Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-01-19 10:00
dokument Projekt ustawy w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy, osób zobowiązanych do ich wymiany z powodu zmian administracyjnych 2016-01-19 09:58
dokument Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-19 09:56
dokument Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-19 09:56
dokument Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-19 09:53
dokument Projekt ustawy w sprawie powołania Wicestarosty Myśliborskiego 2016-01-19 09:49
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-19 09:48
dokument Projekt uchwały w spawie odwołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-19 09:45
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok 2015-12-23 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2015-12-23 09:01
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok 2015-12-23 08:59
dokument projekt uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2015-12-23 08:58
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2016, 2015-12-23 08:55
dokument projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2015-12-23 08:54
dokument projekt uchwały w przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 2015-12-23 08:53
dokument projekt uchwały w sprawie w zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-12-23 08:52
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016. 2015-12-23 08:50
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2015-12-23 08:49
dokument projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:46
dokument projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:45
dokument projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:41
dokument projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:40
dokument projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:39
dokument projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego 2015-12-16 12:38
dokument projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:36
dokument projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:36
dokument projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2015-12-16 12:34
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 2015-12-03 09:21
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2015-12-03 09:19
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt hm.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku. 2015-12-03 09:15
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. 2015-12-03 09:07
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ul. Zachodniej 4. 2015-12-03 09:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-12-03 08:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-10-19 12:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-10-19 12:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2015-10-19 12:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2015-10-19 12:16
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2015-09-01 11:37
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027. 2015-08-31 10:49
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-08-31 10:45
dokument projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2018-09-11 08:03
dokument projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-09-08 09:18
dokument projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2015-08-31 10:23
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 - 2017 2018-09-11 08:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-06-12 08:19
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego 2015-06-12 08:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-06-12 08:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2015-06-12 08:13
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-06-12 08:12
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2014 rok 2015-06-16 13:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-12 08:09
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-04-21 08:32
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-04-21 09:10
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice 2015-04-21 07:58
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2015-04-21 07:58
dokument Projekt ucyhwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-04-21 07:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2015-03-12 11:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-03-16 15:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-03-12 10:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-03-12 10:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-03-12 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-11 09:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-02-11 09:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-11 09:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 2015-02-11 09:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 2015-02-11 09:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2015-02-11 09:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu 2015-02-11 08:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-02-11 08:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-01-21 08:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-01-21 08:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2015 rok 2015-01-21 08:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-01-21 08:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok 2015-01-21 08:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-01-05 07:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2014-12-30 09:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-12-09 15:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-09 14:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-12-10 08:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2014-12-09 14:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-09 14:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-12-09 14:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2014-12-09 14:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2014-12-09 14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego 2014-12-09 14:35