herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Starosta Myśliborski zawiadamia o wyłożeniu w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenie: gminy Myślibórz - obręb Nawrocko - działki ewidencyjne: 21/3, 21/9, 23/3,62, 136, 137; gminy Dębno - obręb Cychry - działki ewidencyjne: 88, 89, 90.