herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015-2017