herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Informacja dla Komitetów Wyborczych

Zarząd Powiatu w Myśliborzu zgodnie z art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze. zm.) wyraża zgodę na umieszczanie w pasach dróg powiatowych materiałów wyborczych wszystkim zainteresowanym Komitetom Wyborczym bez konieczności składania wniosku.

W celu rozmieszczania materiałów w pasie drogowym na słupach, płotach itp. należy mieć zgody ich właścicieli lub zarządców.

Jednocześnie informuje się, że art. 110 § 3, 5, 6 i 7 cytowanej ustawy Kodeks wyborczy stanowi co następuje:

  • Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód,
  • Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów,
  • Prezydent Miasta, Burmistrz oraz Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

     

    Wydział Dróg

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 23-10-2014 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 23-10-2014 14:26