herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

LVI sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Termin: 29 października 2014 roku (środa) godz. 1000

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Ustalenie porządku obrad.

3.  Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli.

4.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

4.1 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018”,

4.2 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019”,

4.3 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale,

4.4 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice,

4.5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustanowionych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego,

4.6 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego,

4.7 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania,

4.8 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku,

4.9 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok,

4.10   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

5.  Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku.

6.  Raport z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013-2016 dla Powiatu Myśliborskiego” za rok 2012 oraz „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 dla Powiatu Myśliborskiego” za rok 2013.

7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Myśliborskim w roku szkolnym 2013/2014.

8.  Informacja na temat stanu dróg powiatowych i planu organizacyjnego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2014/2015.

9.     Interpelacje i zapytania radnych.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.   Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.

12.   Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

13.   Oświadczenia radnych.

14.   Uroczyste podziękowania w związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu.

15.   Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 20-10-2014 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:43