herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

LV sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Termin: 26 sierpnia 2014 roku (wtorek) godz. 900

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Ustalenie porządku obrad.

3.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

       3.1  w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu,

3.2  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego,

3.3  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku,

3.4  w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok,

3.5  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

4.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2014 roku.

5.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

6.  Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2014/2015.

7.  Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Myśliborskiego za 2013 rok.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.

11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

12. Oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 19-08-2014 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:43