herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

1034/2014 w sprawie odnowy oznakowania poziomego w pasach dróg powiatowych

Zgłoszona przez Pana Tomasza Jaremę interpelacja na L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 18 czerwca 2014r.

 

w sprawie odnowy oznakowania poziomego w pasach dróg powiatowych:

 

Treść zapytania: 

 

Czy Zarząd opracował harmonogram malowania oznakowania poziomego   oraz harmonogram sprzątanie ulic i chodników na terenie miasta Dębno, w tym ul. Gorzowskiej, Chojeńskiej, Zielonej. Jeżeli tak to kiedy ten harmonogram zostanie upubliczniony i realizowany. Obecnie, np. na ulicy Zielonej, po wiosennych remontach cząstkowych na nawierzchni brak jest oznakowania poziomego, występują braki w oznakowaniu przejść dla pieszych. Ponadto ulica i chodnik zaczynają zarastać trawą.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Informuję, że odnowa oznakowania poziomego w pasach dróg powiatowych planowana jest do połowy września br. w chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Z chwilą podpisania umowy ustalony zostanie szczegółowy harmonogram prac , o którym zostanie poinformowany Pan na piśmie.

Informacja o odtworzeniu oznakowania poziomego zostanie zamieszczona na stronie Powiatu Myśliborskiego w  zakładce „Aktualności”.

Jednocześnie informuje, że z uwagi na ograniczone środki finansowe zadania własne związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym ich oczyszczanie realizowane są we własnym zakresie. W bieżącym roku budżetowym w celu usprawnienia prac porządkowych Wydział Dróg planuje zakup zamiatarki mechanicznej przystosowanej do pracy z ciągnikiem.

Z chwilą zakupu urządzenia i wykonaniu prac porządkowych na terenie miasta Dębno ustalony zostanie czas niezbędny do oczyszczenia ulic w ciągach dróg powiatowych, a w szczególności ul. Zielonej, Chojeńskiej i Gorzowskiej w Dębnie.

Zakup zamiatarki planowany jest na miesiąc lipiec br.

Jako planowane terminy sprzątania ulic w ciągach dróg powiatowych na terenie m. Dębno wskazuje się trzeci tydzień miesiąca lipca, września i listopada br.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 14-07-2014 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 14-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2014 09:18