herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

1029/2014 sprawie spływu części wód opadowych z ulicy Gorzowskiej, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 128 w ulicę Broniewskiego stanowiącą ciąg drogi gminnej

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 18 czerwca 2014r.

 

w sprawie spływu części wód opadowych z ulicy Gorzowskiej, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 128 w ulicę Broniewskiego stanowiącą ciąg drogi gminnej:

 

Treść zapytania:

 

W związku z zalaniem mieszkań w Myśliborzu wodami opadowymi części ul. Broniewskiego oraz budynków przy ul. Ogrodowej wodami z ulic Gorzowskiej i Ogrodowej należącymi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie proszę o stosowną interwencję w tej sprawie. Proszę również, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie podał konkretną datę rozwiązania tego problemu.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Informuję, że w sprawie spływu części wód opadowych z ulicy Gorzowskiej, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 128 w ulicę Broniewskiego stanowiącą ciąg drogi gminnej odbyło się spotkanie w terenie pomiędzy mieszkańcami, a pracownikiem Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Na spotkaniu poinformowano mieszkańców o konieczności wystosowania pisma do Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie rozwiązania problemu wód opadowych z ulicy Gorzowskiej. W zredagowaniu stosownego pisma w zakresie merytorycznym pomocy udzielił Wydział Dróg.

W chwili obecnej tut. Urząd oczekuje na przekazanie stanowiska Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w celu prowadzenia ewentualnej korespondencji w sprawie.

Jednoczenie informuję, że ulica Broniewskiego w Myśliborzu stanowi ciąg drogi gminnej, której zarządcą zgodnie z art. 19 ust 2 pkt 4 jest Burmistrz.

Starosta Myśliborski nie ma kompetencji, aby występować do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie spływu wód opadowych z drogi wojewódzkiej w ulicę gminną. Organem właściwym jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz.

Ponadto wyjaśniam, że ulica Ogrodowa w Myśliborzu stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 128 posiada kanalizację deszczową, która ma za zadanie odbiór wód opadowych z pasa drogowego. W przypadku nawalnej ulewy możliwości odbioru wód opadowych mogą zostać ograniczone z uwagi na projektowe średnice rur i liczbę wpustów ulicznych oraz poziom wód w systemie odwodnieniowym, a w szczególności w odbiorniku wód (kanał, zbiornik retencyjny itp.)

Zjawisko to miało miejsce w dniu 10 czerwca br. gdy oberwanie chmury nad Myśliborzem spowodowało podtopienia w całym mieście.

W celu zwrócenia uwagi Burmistrza Myśliborza na wskazane problemy Pana interpelacja zostanie przekazana zgodnie z kompetencjami do Gminy Myślibórz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 14-07-2014 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 14-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2014 09:01