herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

997/2014 w sprawie złożonej skargi na działalność Starosty Myśliborskiego

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 kwietnia 2014r.

 

w sprawie złożonej skargi na działalność Starosty Myśliborskiego:

 

Treść zapytania:

 

Dlaczego skargę                       z dnia 10 lutego br. na Starostę Powiatu Myśliborskiego skierowaną do WSA w Szczecinie nie przekazano wraz z aktami sprawy i odpowiedzią w terminie 30 dni, tylko przekazano 2 egzemplarze tej skargi naruszając tym samym art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi? Kto jest za to odpowiedzialny?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Wicestarosta Powiatu – Alicja Prill
zauważyła, że dosyć długa dyskusja na temat skargi odbyła się na początku sesji. Dodała, że trzeba poczekać na stanowisko Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.

 

Dyskusja przy ustaleniu porządku XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu:

 

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz
zauważył, że Przewodniczący Rady zaproponował, aby do porządku sesji nie wprowadzać projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.  Poprosił, aby Przewodniczący uzasadnił, dlaczego Rada nie powinna tej  skargi rozpatrywać w dniu dzisiejszym. Zauważył, że przedmiotowa skarga wpłynęła do Urzędu 19 marca br. Minął już ponad miesiąc, dlatego zgodnie z przepisami skarga powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki.
Stwierdził, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że zebrano wszystkie materiały dowodowe niezbędne do rozpatrzenia skargi, dlatego niezasadne jest jej wycofanie. Stwierdził, że radca prawny nie jest potrzebny w tej sprawie, ponieważ art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mówi, że organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Stwierdził, że projekt uchwały został przygotowany, dlatego powinien zostać wprowadzony do porządku sesji.

 

Przewodniczący Rady – Cezary Krzyżanowski
przekazał, że mając na względzie właściwie rozpatrzenie skargi na jego wniosek Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zawnioskowała do kancelarii prawnej o zajęcie stanowiska prawnego w sprawie prawidłowości załatwienia skargi z dnia 10.02.2014r. w zakresie oceny prawidłowości zastosowania art. 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Zauważył, że w statucie jest zapis, że Komisja Rewizyjna proponuje Radzie stanowisko w sprawie rozpatrzenia skargi, dlatego mając opinię prawną w przedmiotowym zakresie Komisja Rewizyjna ponownie zajmie stanowisko i zaproponuje Radzie.
W związku z powyższym stwierdził, że zasadne jest niewprowadzanie jej do porządku sesji. zaproponował, aby poczekać na opinię i stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną i Komisje Stałe.   

 

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz
nie zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady. Zauważył, że na projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego widnieje podpis radcy prawnego. Dodał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały są pomieszane dwie sprawy.

 

Przewodniczący Rady – Cezary Krzyżanowski
poprosił radnego Wojciecha Wojtkiewicza o postawienie konkretnego wniosku w sprawie.

 

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz
przekazał, że złoży wniosek, ale najpierw zamierza go uzasadnić. Stwierdził, że niepotrzebna jest opinia, ponieważ w piśmie z 10 lutego skarżąca zarzuca Staroście bezczynność i pisze do WSA skargę, którą składa za pośrednictwem Starosty. Osoba skarżąca to rolnik, który zna się na przepisach prawa, ponieważ wskazuje je w skardze. Zauważył, że dwa egzemplarze tego pisma zostały wysłane do Sądu Administracyjnego. Osoba, która podpisała się pod pismem z dnia 17 lutego br. nie przeczytała art. 54 § 2, ponieważ wysłała tylko pismo, a nie wysłała akt sprawy i odpowiedzi. Nie zrobiono tego zgodnie z przepisami prawa, co wytyka Sąd, wzywając do tego, aby przesłać akta sprawy wraz z odpowiedzią. Świadczy to o braku kompetencji. Wydaje się środki finansowe na obsługę prawną, pobiera się wysokie pobory, a nie potrafi się załatwić w sposób zgodny z prawem pisma, które wpływa do Urzędu. Minęło 30 dni od dnia wniesienia skargi, a Przewodniczący proponuje ponownie odesłać skargę do Komisji Rewizyjnej. Chodzi jedynie o to, aby sprawdzić, czy zostało to zrobione zgodnie z prawem.
W związku z powyższym złożył wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku sesji.

 

Przewodniczący Rady – Cezary Krzyżanowski
przekazał, że projekt uchwały nie znalazł się w porządku sesji z przyczyn podanych wcześniej. Chodzi o to, aby skarga była przeanalizowana jeszcze raz przez Komisję Rewizyjną i przedłożona Radzie Powiatu do przyjęcia. Mając na względzie dbałość i prawidłowość tego postępowania zaproponował, aby radni nie przegłosowali wprowadzenie przedmiotowego projektu uchwały do porządku sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 26-06-2014 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 26-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 26-06-2014 09:01