herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 38/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w dniu 28 maja 2014 roku wspólnie z Komisją Zdrowia Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisją Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego