herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

L sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Termin: 18 czerwca 2014 roku (środa) godz. 1000

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad: 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok:

3.1  rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2013 rok,

3.2  rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok,

3.3  zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2013 rok,

3.4  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2013 rok,

3.5  rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego,

3.6  zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,

3.7  przedstawienie opinii Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2013 rok,

3.8  dyskusja,

3.9  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok,

3.10  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok.

4.   Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

4.1  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

4.2  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu,

4.3  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski,

4.4  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego,

4.5  wsprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

4.6  w sprawie zmiany wynagrodzenia za pracę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

5.   Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.   Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

9.   Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

10. Oświadczenia radnych.

11.   Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 06-06-2014 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 06-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:42