Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu


 

W dniach od 21 września do 7 października oraz w dniu 17 października Wydział Kontroli przeprowadził kontrolę kompleksową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie 01.07.2002 - 30.06.2005r.

 

Kontrolowana jednostka:

 •  

  posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

 •  

  prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy i oszczędny oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 28 ust. 1 - 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148),

 •  

  w zakresie sprawozdawczości budżetowej stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.03.2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz.279 z późn. zm.),

 •  

  przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

 •  

  zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodne są z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,

 •  

  prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu i kontroli dokumentów,

 •  

  stawki amortyzacji naliczane są od wartości początkowej środka trwałego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 1999 roku, Nr 100, poz. 1175).

 

 

 

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

    1.  

     W protokołach zniszczeń składników majątkowych nie podawano sposobu w jaki dany przedmiot został zlikwidowany.

    2.  

     Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywano wydatków niezgodnych z przeznaczeniem funduszu - art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz. 335 z późn.zm.). Wydatki te były związane z zakupem wiązanek pogrzebowych i okolicznościowych na łączną kwotę ok. 400 zł za okres 01.07.2002 - 30.06.2005r.

    3.  

     Nie przestrzegano obowiązku przekazywania pełnej kwoty stanowiącej równowartość naliczonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy tego funduszu do 30 września, (75% do dnia 31.05) stosownie do przepisów art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

    4.  

     Nie przestrzegano zasady pisemności postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - brak potwierdzenia wysłania zaproszeń do negocjacji z zachowaniem konkurencji.

    5.  

     Wartość robót dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki przekroczyła 20% wartości zamówienia podstawowego udzielonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co niezgodne jest z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przekroczenia stanowi kwotę 1.736,52 zł.

 

 

 

Wydano zalecenia pokontrolne, w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Bernarda Bartoszewicz

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-12-2005 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 08:53