Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu


 

W dniach od 22 do 30 czerwca, od 5 do 11 lipca oraz w dniu 14 lipca 2005 roku została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie 01.07. 2002 - 31.12.2004r.

 

Kontrolowana jednostka:

 •  

  posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

 •  

  w zakresie sprawozdawczości budżetowej stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.03.2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz. 279 z późn. zm.),

 •  

  przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

 •  

  zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodne są z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,

 •  

  prowadzi oszczędną gospodarkę rzeczowymi składnikami majątku,

 •  

  posiada instrukcję w sprawie zasad ochrony i archiwizacji zbiorów danych księgowych w systemach komputerowych,

 •  

  opracowała pisemne procedury kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem - art. 35a ustawy o finansach publicznych.

 

 

 

Stwierdzone nieprawidłowości:

 1.  

  W zarządzeniu o przeprowadzeniu inwentaryzacji nie podano na jaki dzień ma być przeprowadzona inwentaryzacja.

 2.  

  W arkuszach spisów z natury nie wpisywano numerów identyfikacyjnych inwentaryzowanych składników majątkowych (środków trwałych i pozostałych wartości trwałych), celem dokonania prawidłowej wyceny majątku jednostki.

 3.  

  Nie dokonano analizy możliwości ujęcia w ewidencji majątku jednostki wartości dróg i mostów będących w zarządzie jednostki, na które dotychczas nie poniesiono nakładów modernizacyjnych i nie ujęto w ewidencji wartościowej.

 4.  

  Przy zawieraniu umów na zakup paliwa w umowach nie określono dokładnie ceny tak aby w wybranej ofercie najkorzystniejszej przy dalszych zakupach nie było możliwości sprzedaży paliwa przez wybraną stację po cenie wyższej niż w pozostałych stacjach paliw.

 5.  

  Płatności faktur za wykonane prace drogowe nie dokonywano zgodnie z zawartymi umowami. W umowie nie zawarto odpowiednich zapisów w przypadku konieczności odbioru prac etapami i wystawiania faktur przejściowych za wykonane i odebrane prace.

 

 

 

Wydano zalecenia pokontrolne, w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

 

 

 

 

 

Przygotowała: Bernarda Bartoszewicz

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-10-2005 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 08:53