herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

988/2014 w sprawie anonimu dot. nieprawidłowości panujących w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 kwietnia 2014r.

 

w sprawie anonimu dot. nieprawidłowości panujących w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Dębnie:

                                    

Treść zapytania:

Dlaczego pismo z dnia 5 sierpnia 2013 r.  skierowane do Starosty Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu i Dyrektora PCPR opisującego bulwersujące nieprawidłowości panujące w placówce opiekuńczo wychowawczej w Dębnie nie zostało przekazane Radzie Powiatu do jego rozpatrzenia?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Niniejszym informuję, że zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargę - anonim z dnia 05.08.2013r. kierowany do Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie, a przekazany dnia  12.08.2013r. m.in. do wiadomości Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myśliborzu pozostawiono bez rozpoznania z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy.

Jednak z uwagi na istotę i rangę treści zarzutów wskazanych w w/w piśmie dot. działalności Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie Przewodniczący Rady Powiatu pismem z dnia 26.08.2013r. znak: BO.1510.1.10.2013.DG zwrócił się do Starosty Myśliborskiego z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań kontrolnych oraz poinformowanie Rady Powiatu o podjętych działaniach we wskazanej sprawie. O powyższym fakcie zostali poinformowani Przewodniczący Stałych Komisji Rady Powiatu.

Pismem z dnia 23.09.2013r. Starosta poinformował Przewodniczącego Rady, że podjęto działania mające na celu ustosunkowanie się do zarzutów, zobowiązując Dyrektora jednostki do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 19.09.2013r. Dyrektor wyjaśnił, że w Placówce nie miały miejsca przestępstwa wymienione w treści anonimu, o czym świadczy brak złożonych zawiadomień do organów ścigania.   

Ponadto w dniach 13-17 stycznia 2014r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa Placówki przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Kontrolą objęte zostały m.in. zagadnienia ujęte w piśmie kierowanym do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wyniki kontroli nie potwierdziły aby w placówce miały miejsce zdarzenia opisane w w/w piśmie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 20-05-2014 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2014 14:41