herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

987/2014 w sprawie skargi dot. działalności Szpitala w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 kwietnia 2014r.

 

w sprawie skargi dot. działalności Szpitala w Dębnie:

 

Treść zapytania:

Dlaczego skarga Pani Aliny Wilman z Cychr nie została rozpatrzona przez Radę Powiatu. Na podstawie jakich przepisów Pani Alicja Prill przekazała skargę do osoby, której skarga dotyczy? Jaką odpowiedź udzieliła Pani Magdalena Małyska?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że dnia 11.03.2013r. do ówczesnego Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęła skarga dot. działalności Szpitala w Dębnie (konkretnie Oddziału Chirurgicznego). Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) pismem z dnia 18.03.2013r. znak BO.1511.4.2013.DG Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała przedmiotową skargę do Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. celem załatwienia sprawy i poinformowania Rady Powiatu o sposobie jej załatwienia. Pismem z dnia 12.04.2013r. (wpływ: 15.05.2013r.) Prezes poinformowała o podjętych działaniach.

Dnia 15.04.2013r. do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło kolejne pismo Pani Aliny Wilman stanowiące skargę na Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zgodnie z opinią prawną na podstawie art. 231 KPA oraz art. 212 ustawy z dnia 15  września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) Przewodniczącyv Rady Powiatu przekazał przedmiotową skargę do Zarządu Powiatu w Myśliborzu - jako jedynego wspólnika Spółki celem rozpatrzenia, o czym poinformowano skarżącą. Ponadto pismem z dnia 22 kwietnia 2013r. znak: BO.1511.6.2013.DG Przewodniczący Rady poinformował skarżącą, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych prawo kontroli Spółki przysługuje jedynie wspólnikowi, tj. Zarządowi Powiatu, dlatego nie jest możliwe, aby sprawą zajęła się Rada Powiatu w Myśliborzu. Dodatkowo wskazał, że właściwym organem powołanym do ochrony praw pacjenta jest Rzecznik Prawa Pacjenta, do którego należy kierować zastrzeżenia dot. zaniedbań dokonywanych przez lekarzy.

Z wyjaśnień Prezesa Szpitala w Dębnie przekazanych do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu wynika, że po zapoznaniu się z treścią skargi i pisemnymi wyjaśnieniami kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz p.o. Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Szpital w Dębnie potraktował skargę Pani Aliny Wilman jako nieuzasadnioną, wyjaśniając, że opieka nad pacjentem odbywała się zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 20-05-2014 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2014 14:38