herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

984/2014 w sprawie modernizacji w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 kwietnia 2014r.

 

w sprawie modernizacji w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu:

                             

Treść zapytania:

Dlaczego podczas wizyty monitorującej projekt Prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podano nieprawdziwą informację o liczbie uczniów korzystających z sali gimnastycznej w okresie jej wyłączenia z używania w 2011r. -2012r. ze względu na jej zagrzybienie. W protokole czytamy:

1.      Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie w okresie trwałości celu i charakteru projektu. W ramach projektu zmodernizowano budynek główny i salę sportową w ZSP Nr 2 w Myśliborzu. Wpłynęło to na stworzenie warunków do rozwoju ZSP Nr 2, podniesienie jakości kształcenia i poprawę dostępność  do edukacji i sportu dla społeczności lokalnej Myśliborza.

2.      Beneficjent podczas kontroli przedłożył oświadczenie dotyczące wskaźników realizacji celów projektu, z którego wynika, że wskaźniki produktu w okresie trwałości przedstawiają się następująco:

a.      Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych – 2775 m2,

b.      Długość wymienionej instalacji – 147 m,

c.       Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dydaktycznych – 2775 m2.

3.      Z oświadczenia wynika również, że wskaźniki rezultatu w okresie trwałości przedstawiają się następująco:

a.      Liczba osób korzystających z obiektów dydaktycznych – 284 uczniów (2009 r.), 279 uczniów (2010 r.), 332 uczniów (2011 r.), 385 uczniów (2012 r.), 544 uczniów (2013 r.)

Liczba uczniów w szkole korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej – 284 uczniów (2009 r.), 279 uczniów (2010 r.), 332 uczniów (2011 r.), 385 uczniów (2012 r.), 544 uczniów (2013 r.).

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Niniejszym informuję, żeliczba uczniów korzystających z sali gimnastycznej została podana w oparciu o dane przekazane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu. Podczas trwającej wizyty monitorującej zespół kontrolujący został poinformowany o wykonanym remoncie sali gimnastycznej, co zostało potwierdzone przez Dyrektora Szkoły poprzez przedstawienie osobom kontrolującym stosownych dokumentów, t.j. książki obiektu (tom 4 sala gimnastyczna) wraz z protokołami kontroli okresowej stanu technicznego obiektu oraz protokołu odbioru robót związanych z naprawą dachu sali gimnastycznej. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 20-05-2014 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2014 14:30