herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2007 – 2013


UCHWAŁA NR / /

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia maja 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2007 - 2013”

Na podstawie art. 12 pkt. 4 oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się dokument pod nazwą „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2007 - 2013” - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Marek Dmytruszewski

Inspektor Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2006 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 10:52