herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok


Projekt

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia

zmieniająca plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

§ 1. Zmniejsza się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 5 000 zł

w § 6270 - Dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 2 000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 2450 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 7 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

Stanisław Chorabik

Naczelnik Wydziału OSRiL

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych w § 2450 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, ze środków § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych oraz
§ 6270 - Dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2006 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 10:51