herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmieny planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok


Projekt

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia

zmieniająca plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

§ 1. Zmniejsza się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 626 - Dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 5.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

Krzysztof Paszek

Inspektor Wydziału

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych w § 6260 - Dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, ze środków § 4300 - zakup usług pozostałych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-04-2006 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2006 14:05