herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o tym, że w dniu 14 marca 2014r. została wydana firmie HaCon Sp. z o.o., decyzja nr 92/2014, znak: WB.6740.1.42.2014.MF, stanowiąca aneks do pozwolenia na budowę nr 166/2013, znak: WB6740.1.116.2013, z dnia 20 maja 2013r. dotyczącego przebudowy odcinka drogi zakładowej HaCon Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 25/2, 25/5, 25/24, 25/33 obręb 1 Barlinek, w zakresie przesunięcia osi ( skrócenie z 128,36 m. do 126,55 m. ), zwiększenia szerokości drogi z 3,5 m. do 4,0 m., zastąpienia ścieku szczelinowego wpustami deszczowymi zlokalizowanymi w zatokach wpustowych, rezygnacji z wylewanych schodów żelbetowych oraz wykonania prefabrykowanego biegu schodowo-technologicznego, przesunięcia ścianki oporowej na prawą stronę i zmiany profilu podłużnego.