herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

911/2014 w sprawie dochodów i wydatków w poszczególnych latach III i IV kadencji oraz ich wydatkowania

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XLIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 30 stycznia 2014r.

 

w sprawie dochodów i wydatków w poszczególnych latach III i IV kadencji oraz ich wydatkowania:

 

Treść zapytania:

W latach 2011-2012 dochody bieżące Powiatu były wyższe ok. 11.000.000 zł niż w latach 2009-2010, natomiast wydatki majątkowe w latach 2011-2012 były o 10.000.000 zł niższe niż w latach 2009-2010. Na co została wydana różnica wynosząca ok. 21.000.000 zł.

Dlaczego przy tak dużej różnicy dochodów i wydatków wyemitowano 22.400.000 zł obligacji i zaciągnięto najdroższy kredyt długoterminowy na kwotę 5.400.000 zł. Dlaczego przy tak dobrej sytuacji dochodowej nie spłacano kredytów i nie wdrożono wówczas programu naprawczego.
Samej subwencji oświatowej było więcej o 6.561.000 zł, udziału w podatkach centralnych było więcej o ponad 2.000.000 zł. Opłat lokalnych było więcej ponad 1.000.000 zł.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa
odnośnie pytań radnych dotyczących dochodów i wydatków w poszczególnych latach III i IV kadencji oraz ich wydatkowania zauważył, że podczas dzisiejszej sesji Starosta III kadencji przekazał, że w trakcie trwania kadencji zostało wykonanych wiele inwestycji, że zostały zaciągnięte kredyty, które będą musiały być spłacone w IV kadencji. Stwierdził, że IV kadencja skutecznie podjęła wyzwanie, aby spłacać te zadłużenia. Dochody bieżące i ich wzrost stanowią dotacje unijne, które wpływały do budżetu. Dodatkowo różnica wynikała z 2,5% inflacji co roku. W jednym roku dochody były wyższe, ponieważ sprzedano budynek po byłym Domu Dziecka w Barlinku. W roku 2013 zauważyć można wzrost dochodów, bo wynosiły one 83.900.000 zł. w tej kwocie jest 15.000.000 zł dotacji z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań SPZOZ w Barlinku i SPZOZ w Dębnie. Natomiast jeśli chodzi o wydatki majątkowe przekazał, że w roku 2013 pokazana została kwota 8.000.000 zł, która obejmuje zwroty z termomodernizacji dla Gmin. Środki wpływają do Powiatu jako Lidera projektu, a następnie są przekazywane Gminom.

Odnosząc się do zarzutów o rzekomym braku spłacania kredytów poinformował o sytuacji jaka miała miejsce w czasie gdy wiedziano już, że zmienia się ustawa o finansach publicznych.Ze sprawozdania NDS za 2009 rok wynika, że wykazano wolnych środków w wysokości 7.314.000 zł, wyemitowano 3.000.000 zł obligacji i odroczono wszystkie kredyty, które były do spłacenia w roku 2009. W takiej sytuacji można było inwestować, a jednak spłatę kredytów pozostawiono IV kadencji. Stwierdził, że w roku 2009 można było spłacić kredyty, bo były na to środki finansowe i pozwolić na rozwój Powiatu w kolejnych latach. Niewątpliwie wtedy obecna sytuacja Powiatu byłaby dużo lepsza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 20-02-2014 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 20-02-2014 08:54