Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 1137/2014 w sprawie ZFŚS w Spółce Szpital w Dębnie 2014-12-04 10:51
dokument 1136/2014 w sprawie sytuacji finansowej Spółki Szpital w Dębnie na dzień 30 września 2014r. 2014-12-04 10:48
dokument 1135/2014 w sprawie działalności MOS w Smolnicy i sytuacji wychowanków 2014-12-04 10:47
dokument 1134/2014 w sprawie realizacji programu edukacyjnego w MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:40
dokument 1133/2014 w sprawie wyciągniętych konsekwencji służbowych wobec Dyrektora Zespołu za stwierdzony brak nadzoru 2014-12-04 09:41
dokument 1132/2014 w sprawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:42
dokument 1131/2014 w sprawie publikacji prasowych na temat działalności MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:42
dokument 1130/2014 w sprawie ilości wychowanków w MOS na dzień 30 września 2014r. 2014-12-04 09:43
dokument 1129/2014 w sprawie kosztów utrzymania MOS w Smolnicy do końca 2014r. 2014-12-04 09:43
dokument 1128/2014 w sprawie wysokości środków finansowych niezbędnych do utrzymania MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:43
dokument 1127/2014 w sprawie remontu MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:44
dokument 1126/2014 w sprawie sytuacji finansowej Spółki ?Szkuner? w Myśliborzu 2014-12-04 09:45
dokument 1125/2014 w sprawie działalności Bursy Szkolnej w Myśliborzu 2014-12-04 09:45
dokument 1124/2014 w sprawie ilości uczniów oraz wysokości subwencji w porównaniu do roku ubiegłego 2014-12-04 09:51
dokument 1123/2014 w sprawie wysokości subwencji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2014-12-04 09:52
dokument 1122/2014 w sprawie nowoutworzonej Bursy Szkolnej w Myśliborzu 2014-12-04 09:52
dokument 1121/2014 w sprawie ugód zawartych z tytułu pobieranych opłat za karty pojazdu 2014-12-04 09:53
dokument 1120/2014 w sprawie liczby wniosków o zwrot zawyżonej opłaty za kartę pojazdu 2014-12-04 09:53
dokument 1119/2014 w sprawie spraw sądowych i kosztów poniesionych z tego tytułu 2014-12-04 09:53
dokument 1118/2014 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę 100% odszkodowań 2014-12-04 09:54
dokument 1117/2014 w sprawie liczby wydanych kart pojazdu 2014-12-04 09:54
dokument 1116/2014 w sprawie okresu, za jaki można dochodzić o zwrot zawyżonej opłaty za karty pojazdu 2014-12-04 09:54
dokument 1115/2014 w sprawie wypłaty odszkodowań z tytułu pobierania zawyżonej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu 2014-12-04 09:54
dokument 1114/2014 w sprawie roszczeń firmy ESPANA wobec Powiatu Myśliborskiego 2014-12-04 09:55
dokument 1113/2014 w sprawie opłaty wynikającej z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dotyczącej usunięcia drzew i krzewów 2014-12-04 09:55
dokument 1112/2014 w sprawie wykonania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 08.05.20141r. 2014-12-03 14:20
dokument 1111/2014 w sprawie wysokości nagród przyznanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014-12-03 14:19
dokument 1110/2014 w sprawie kosztu utworzenia drugiego stanowiska wicedyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku 2014-12-03 14:16
dokument 1109/2014 w sprawie zaległości z tytułu najmu pomieszczeń przy ZSP Nr 1 w Barlinku 2014-12-03 14:13
dokument 1108/2014 w sprawie remontu dróg wojewódzkich i dróg krajowych na terenie Powiatu 2015-01-07 14:14
dokument 1107/2014 w sprawie koncepcji budowy parkingu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu 2014-12-03 14:09
dokument 1106/2014 w sprawie wysokości poszczególnych kondygnacji w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2014-12-03 14:04
dokument 1105/2014 w sprawie kosztów utrzymania budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w okresie do 01.01. do 30.10.2014 r. 2014-12-03 14:01
dokument 1104/2014 w sprawie dokończenia remontu pałacu w Smolnicy 2014-12-03 13:56
dokument 1103/2014 w sprawie koncepcji rozbudowy budynku Starostwa przy ul. Spokojnej w Myśliborzu 2014-12-03 13:48
dokument 1102/2014 w sprawie budowy budynków pasywnych na siedzibę Starostwa 2014-12-03 13:46
dokument 1101/2014 w sprawie remontu dróg wojewódzkich i dróg krajowych na terenie Powiatu 2015-01-07 14:13
dokument 1100/2014 w sprawie wizji Zarządu Powiatu na dalszą działalność Spółki z o.o. Szkuner w Myśliborzu 2014-12-03 13:42
dokument 1099/2014 w sprawie planów Zarządu Spółki Szkuner w zakresie zwolnień pracowników 2014-12-03 13:37
dokument 1098/2014 w sprawie wypłaty wynagrodzeń w Spółce Szkuner w Myśliborzu 2014-12-03 13:30
dokument 1097/2014 w sprawie wysokości środków finansowych niezbędnych na trzymanie Spółki z o.o. ??Szkuner?? do końca br. 2014-12-03 13:23
dokument 1096/2014 w sprawie przyczyn przekształcenia jednostki budżetowej ?Szkuner? w Spółkę z o.o. ? Szkuner? 2014-12-03 13:20
dokument 1095/2014 w sprawie prowadzonych wyliczeń finansowych uzasadniających podział funkcjonującej jednostki na dwa oddzielne podmioty budżetowe 2014-12-03 13:15
dokument 1094/2014 w sprawie bieżącej sytuacji finansowej Spółki Szkuner w Myśliborzu Sp. z o.o. 2014-12-03 13:12
dokument 1093/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szkuner w Myśliborzu za okres trzech kwartałów w roku bieżącym 2014-12-03 13:13
dokument 1092/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szpital w Dębnie za okres ostatnich trzech kw. 2014-12-03 12:09
dokument 1091/2014 w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Myślibórz-Sobienice 2015-01-07 14:15
dokument 1090/2014 w sprawie złożenia wniosku w zakresie zanieczyszczeń powietrza do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie celem rozpatrzenia 2014-12-03 11:46
dokument 1089/2014 w sprawie kontroli prędkości w m. Sobienice 2014-12-03 11:43
dokument 1088/2014 w sprawie remontu dróg krajowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2015-01-07 14:15
dokument 1087/2014 w sprawie złej opinii o Szpitalu w Dębnie 2014-09-18 14:26
dokument 1086/2014 w sprawie przetargu na wykonanie koncepcji budynków pasywnych 2014-09-18 14:11
dokument 1085/2014 w sprawie kosztów najmu pomieszczeń od Gminy Myślibórz na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz PUP przy ul. Spokojnej 22 w latach 2012-2014 2014-09-18 14:05
dokument 1084/2014 w sprawie zwolnionych dyrektorów jednostek powiatowych w trakcie IV kadencji Rady Powiatu 2014-09-18 14:01
dokument 1083/2014 w sprawie toczących się spraw sądowych w związku ze zmianami kadrowymi w PCPR w Myśliborzu 2014-09-18 14:00
dokument 1082/2014 w sprawie rotacji pracowników w PCPR w Myśliborzu w trakcie trwania IV kadencji Rady Powiatu 2014-09-18 13:58
dokument 1081/2014 w sprawie zmian Dyrektorów w PCPR w Myśliborzu w trakcie trwania IV kadencji Rady Powiatu 2014-09-18 13:56
dokument 1080/2014 w sprawie odejścia z pracy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2014-09-18 13:53
dokument 1079/2014 w sprawie harmonogramu działań związanych z dostosowaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie do wymogów ustawowych 2014-09-18 13:52
dokument 1078/2014 w sprawie liczby wychowanków w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2014-09-18 13:50
dokument 1077/2014 w sprawie współpracy koordynatorów pieczy zastępczej z rodzinami zastępczymi 2014-09-18 13:46
dokument 1076/2014 w sprawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2013 roku 2014-09-18 13:44
dokument 1075/2014 w sprawie pracy koordynatorów pieczy zastępczej 2014-09-18 13:43
dokument 1074/2014 w sprawie kontroli w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie w grudniu 2012 roku przeprowadzonej przez pracowników Wojewody 2014-09-18 13:41
dokument 1073/2014 w sprawie rocznego podatku od nieruchomości Spółki z o.o. Szkuner 2014-09-18 13:39
dokument 1072/2014 w sprawie kosztów działalności Spółki z o.o. Szkuner za okres 8 m-cy 2014-09-18 13:35
dokument 1071/2014 w sprawie struktury zatrudnienia w Spółce Szkuner Sp. z o.o. 2014-09-18 13:33
dokument 1070/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szkuner na dzień 31.07.2014r. 2014-09-18 13:31
dokument 1069/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania udziałów Spółki Sp. z o.o. Szkuner Burmistrzowi MiG Myślibórz 2014-09-18 13:28
dokument 1068/2014 w sprawie strat poniesionych przez Powiat w związku z przygotowaniem dokumentacji na remont sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2014-09-18 13:26
dokument 1067/2014 w sprawie wyłączenia z użytkowania sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2014-09-18 13:24
dokument 1066/2014 w sprawie remontu dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myśliborzu 2014-09-18 13:22
dokument 1065/2014 w sprawie prowadzonych mediacji w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2014-09-18 13:20
dokument 1064/2014 w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji w ZS w Smolnicy 2014-09-18 13:16
dokument 1063/2014 w sprawie przygotowania i rozpoczęcia roku szkolnego w ZS w Smolnicy 2014-09-18 13:07
dokument 1062/2014 w sprawie kwalifikacji nauczycieli pracujących we wszystkich placówkach oświatowych 2014-09-18 13:01
dokument 1061/2014 w sprawie liczby nauczycieli w poszczególnych szkołach, którym obniżono pensum 2014-09-18 12:59
dokument 1060/2014 w sprawie liczby zwolnionych nauczycieli w poszczególnych szkołach na dzień 31.08.2014r. 2014-09-18 12:52
dokument 1059/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2014-09-18 12:50
dokument 1058/2014 w sprawie korzystania z Zielonej Szkoły przez uczniów ZS w Smolnicy 2014-09-18 12:48
dokument 1057/2014 w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników ZS w Smolnicy 2014-09-18 12:45
dokument 1056/2014 w sprawie remontu ZS w Smolnicy w trakcie roku szkolnego 2014-09-18 12:43
dokument 1055/2014 w sprawie kosztów odpraw i spraw sądowych zwalnianych pracowników 2014-09-18 12:41
dokument 1054/2014 w sprawie danych dotyczących liczby uczniów korzystających ze zmodernizowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myśliborzu 2014-09-18 12:36
dokument 1053/2014 w sprawie oceny aktualnego poziomu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym 2014-09-18 12:34
dokument 1052/2014 w sprawie realnej kontroli działalności Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2014-09-18 12:31
dokument 1051/2014 w sprawie korzystania z usług Bursy Międzyszkolnej w Myśliborzu 2014-09-18 12:27
dokument 1050/2014 w sprawie przyczyn odwołania Skarbnika Powiatu 2014-09-18 12:22
dokument 1049/2014 w sprawie oszczędności finansowych powstałych w szkołach i jednostkach oświatowo-wychowawczych w związku z przejęciem części zadań przez PCOFA 2014-09-18 12:19
dokument 1048/2014 w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 2014-09-18 12:16
dokument 1047/2014 w sprawie kosztów zakupów artykułów papierowych w szkołach i jednostkach oświatowych w 2013 i 2014 roku 2014-09-18 12:15
dokument 1046/2014 w sprawie przetargów dla szkół i jednostek oświatowo-wychowawczych przeprowadzonych przez PCOFA w Myśliborzu 2014-09-18 12:14
dokument 1045/2014 w sprawie reorganizacji Wydziału Finansowego w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-09-18 12:02
dokument 1044/2014 w sprawie wyciągniętych konsekwencji służbowych w związku z uchyleniem uchwały Rady Powiatu przez nadzór Wojewody 2014-09-18 12:00
dokument 1043/2014 w sprawie budżetu Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-18 11:44
dokument 1042/2014 w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego na rok szkolny 2014/2015 2014-09-04 14:54
dokument 1041/2014 w sprawie monitoringu i wykonania prac zabezpieczających wzdłuż rzeki Myśla 2014-07-28 13:20
dokument 1040/2014 w sprawie bieżącego utrzymania drogi powiatowej od miejscowości Niepołcko do Laskówka 2014-07-28 13:19
dokument 1039/2014 w sprawie kontraktu ambulatoryjnego świadczonego przez Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2014-07-28 11:45
dokument 1038/2014 w sprawie działalności Koła Łowieckiego NEMROD 2014-07-28 11:10
dokument 1037/2014 w sprawie zakończenia remontu drogi w m. Sulimierz 2014-07-28 11:06
dokument 1036/2014 w sprawie realizacji projektu Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego oraz budowy budynków pasywnych na siedzibę Starostwa oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 2014-07-28 11:03
dokument 1035/2014 w sprawie uzupełnienia nasadzeń wzdłuż ul. Zielonej w Dębnie 2014-07-14 09:21
dokument 1034/2014 w sprawie odnowy oznakowania poziomego w pasach dróg powiatowych 2014-07-14 09:18
dokument 1033/2014 w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego na rok szkolny 2014/2015 2014-07-14 09:13
dokument 1032/2014 w sprawie realizacji inwestycji dot. rozbudowy Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 2014-07-14 09:10
dokument 1031/2014 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie Spółka z o.o. oraz Szpitala Barlinek Spółka z o.o. na dzień 30.04.2014r. 2014-07-14 09:07
dokument 1030/2014 w sprawie realizacji inwestycji w związku z uchwalonym programem naprawczym Powiatu Myśliborskiego 2014-07-14 09:04
dokument 1029/2014 sprawie spływu części wód opadowych z ulicy Gorzowskiej, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 128 w ulicę Broniewskiego stanowiącą ciąg drogi gminnej 2014-07-14 09:01
dokument 1028/2014 w sprawie planu i jego wykonania w poszczególnych placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2014-07-14 08:57
dokument 1027/2014 w sprawie funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie Powiatu 2014-07-14 08:53
dokument 1026/2014 w sprawie konsekwencji prawnych w przypadku braku uzupełnienia braków formalnych w złożonych interpelacjach 2014-06-27 13:56
dokument 1025/2014 w sprawie braków formalnych w piśmie radnej Danuty Patkowskiej 2014-06-27 13:55
dokument 1024/2014 w sprawie terminu zatwierdzania protokołu z sesji Rady Powiatu 2014-06-27 13:53
dokument 1023/2014 w sprawie publikacji składanych interpelacji i zapytań radnych 2014-06-27 13:52
dokument 1022/2014 w sprawie umieszczania w protokole odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 2014-06-27 13:49
dokument 1021/2014 w sprawie interpelacji i zapytań radnych 2014-06-27 13:42
dokument 1020/2014 w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych przez Szpital w Dębnie 2014-06-27 13:41
dokument 1019/2014 w sprawie kosztów miesięcznych związanych ze zlecaniem transportu zewnętrznego za 2013 rok w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:39
dokument 1018/2014 w sprawie utworzenia nowych poradni w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:37
dokument 1017/2014 w sprawie miesięcznych kosztów żywienia pacjentów za 2013 rok w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:36
dokument 1016/2014 w sprawie dochodów z tytułu komercyjnych zabiegów ortopedycznych w 2013 r. w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:34
dokument 1015/2014 w sprawie dochodów z domowej opieki pielęgniarskiej w 2013 r. w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:32
dokument 1014/2014 w sprawie dochodów w 2013 r. z tytułu komercyjnego pobytu pacjentów w ZOL 2014-06-27 13:27
dokument 1013/2014 w sprawie uruchomienia oddziału rehabilitacji w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:24
dokument 1012/2014 w sprawie zakontraktowania jednodniowych oddziałów ortopedii i urologii w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:22
dokument 1011/2014 w sprawie ilości łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w 2013 i 2014 roku 2014-06-27 13:18
dokument 1010/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Szpital w Dębnie 2014-06-27 13:14
dokument 1009/2014 w sprawie utworzenia nowych poradni w Szpitalu w Dębnie 2014-06-27 13:11
dokument 1008/2014 w sprawie zaplanowanych przez Zarząd Szpitala w Dębnie postępowań konkursowych na świadczenia 2014-06-27 13:09
dokument 1007/2014 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Szpitala Sp. z o.o. w Dębnie na 2014 r. 2014-06-27 13:07
dokument 1006/2014 w sprawie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dot. odwołania Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2014-06-27 13:05
dokument 1005/2014 w sprawie uruchomienia punktu pomocy weekendowej i nocnej dla mieszkańców Dębna i Boleszkowic 2014-06-27 13:01
dokument 1004/2014 w sprawie korespondencji dot. postępowania prowadzonego przez Wydział Budownictwa 2014-06-27 13:01
dokument 1003/2014 w sprawie założeń do arkusza organizacyjnego i zatwierdzonych kierunkach naboru do klas pierwszych 2014-06-26 09:24
dokument 1002/2014 w sprawie naboru do klas I w ZS w Smolnicy 2014-06-26 09:21
dokument 1001/2014 w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie w Placówkę Terapeutyczną 2014-06-26 09:12
dokument 1000/2014 w sprawie procesu poszerzenia oferty edukacyjnej w Powiecie Myśliborskim 2014-06-26 09:10
dokument 999/2014 w sprawie dokumentacji dotyczącej złożonych skarg przez 2014-06-26 09:08
dokument 998/2014 w sprawie prac inwestycyjnych drogi nr 128 na odcinku ulic Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej w Myśliborzu 2014-06-26 09:04
dokument 997/2014 w sprawie złożonej skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-06-26 09:01
dokument 996/2014 w sprawie uczestnictwa w kursie na członków Rady Nadzorczej 2014-06-26 08:54
dokument 995/2014 w sprawie podjęcia uchwały o likwidacji Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-06-26 08:51
dokument 994/2014 w sprawie uzgodnień dot. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 2014-05-20 14:57
dokument 993/2014 w sprawie zwolnień nauczycieli w związku z planowaną mniejszą liczbą oddziałów 2014-05-20 14:54
dokument 992/2014 w sprawie utworzenia poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie Spółka z o.o. 2014-05-20 14:52
dokument 991/2014 w sprawie wynagrodzenia właścicieli Szpitali za nadzór nad szpitalami w 2014 roku 2014-05-20 14:52
dokument 990/2014 w sprawie uruchomienia punktu pomocy weekendowej i nocnej dla mieszkańców Dębna i Boleszkowic 2014-05-20 14:47
dokument 989/2014 w sprawie przedłożenia bilansu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2013 rok 2014-05-20 14:45
dokument 988/2014 w sprawie anonimu dot. nieprawidłowości panujących w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Dębnie 2014-05-20 14:41
dokument 987/2014 w sprawie skargi dot. działalności Szpitala w Dębnie 2014-05-20 14:38
dokument 986/2014 w sprawie dochodów i kosztów Spółki z o.o. Szkuner w I kwartale 2014r. 2014-05-20 14:35
dokument 985/2014 w sprawie dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Spółce z o.o. Szkuner 2014-05-20 14:32
dokument 984/2014 w sprawie modernizacji w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu 2014-05-20 14:30
dokument 983/2014 w sprawie zobowiązań Spółki z o.o. Szpital w Dębnie na dzień 31 marca 2014r. 2014-05-20 14:27
dokument 982/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szpital w Dębnie po I kwartale 2014r. 2014-05-20 14:25
dokument 981/2014 w sprawie zobowiązań przejętych przez Powiat z tytułu przekształcenia SPZOZ w Dębnie w Spółkę z o.o 2014-05-20 14:22
dokument 980/2014 w sprawie dotacji uzyskanej w tytułu przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w Spółkę z o.o. 2014-05-20 14:20
dokument 979/2014 w sprawie mienia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu: 2014-05-20 14:16
dokument 978/2014 w sprawie kursu na członka Rady Nadzorczej 2014-05-20 14:13
dokument 977/2014 w sprawie korespondencji dot. postępowania prowadzonego przez Wydział Budownictwa 2014-05-07 15:18
dokument 976/2014 w sprawie remontu mostu w m. Oborzany i m. Mostno oraz remontu drogi w m. Różańsko 2014-05-07 15:16
dokument 975/2014 w sprawie publikacji samorządowej pn. Czas zmian 2014-05-07 15:14
dokument 974/2014 w sprawie wydawania środków finansowych na konferencje prasowe Starosty 2014-05-07 15:10
dokument 973/2014 w sprawie opracowywania koncepcji 2014-05-07 15:08
dokument 972/2014 w sprawie wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych i ich uprzątnięcia 2014-05-07 15:05
dokument 971/2014 w sprawie zaplanowanego remontu w Domu Wczasów Dziecięcych 2014-04-25 09:04
dokument 970/2014 w sprawie uruchomienia poradni diabetologicznej w Szpitalu w Dębnie 2014-04-25 09:02
dokument 969/2014 w sprawie zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu 2014-04-25 09:00
dokument 968/2014 w sprawie przygotowania koncepcji Kontraktu Samorządowego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-04-25 08:57
dokument 967/2014 w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów 2014-04-25 08:54
dokument 966/2014 w sprawie naboru do klas I w Zespole Szkół w Smolnicy 2014-04-25 08:51
dokument 965/2014 w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 2014-04-25 08:48
dokument 964/2014 w sprawie rozliczenia Zarządu Szpitala w Dębnie z poczynionych działań 2014-04-25 08:45
dokument 963/2014 w sprawie pomocy nocnej i weekendowej dla mieszkańców Gminy Dębno i Boleszkowice 2014-04-25 08:43
dokument 962/2014 w sprawie działalności Spółki Szpital w Dębnie 2014-04-25 08:32
dokument 961/2014 w sprawie odrębnego wynagrodzenia Prezesa Szpitala i Członków Zarządu Powiatu w związku z pełnieniem funkcji w Spółce Szpital w Dębnie 2014-04-25 08:30
dokument 960/2014 w sprawie nowych poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie 2014-04-25 08:26
dokument 959/2014 w sprawie zobowiązań szpitali powiatowych przy przekształcaniu w spółki prawa handlowego 2014-04-25 08:22
dokument 958/2014 w sprawie wysokości dofinansowania do modernizacji budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2014-04-25 08:19
dokument 957/2014 w sprawie kosztu biletu lotniczego z tyt. wystawionej delegacji 2014-04-25 08:17
dokument 956/2014 w sprawie kredytu przejętego od SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w wyniku przekształcenia w spółkę 2014-04-25 08:14
dokument 955/2014 w sprawie wynajmu pomieszczeń w Spółce Szkuner 2014-04-25 08:11
dokument 954/2014 w sprawie współpracy Spółki Szkuner z MKS Szkuner 2014-04-25 08:07
dokument 953/2014 w sprawie dochodów uzyskanych z ferii zimowych w Szkunerze 2014-04-25 08:04
dokument 952/2014 w sprawie utworzenia grup tanecznych przy Spółce Szkuner 2014-04-25 08:00
dokument 951/2014 w sprawie przeznaczenia aportu przekazanego Spółce Szkuner 2014-04-25 07:57
dokument 950/2014 w sprawie dochodów, wydatków i bilansu zamknięcia Spółki Szkuner 2014-04-25 07:55
dokument 949/2014 w sprawie pracowników POSiR Szkuner 2014-04-25 07:52
dokument 948/2014 w sprawie poniesionych kosztów z tytułu utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej 2014-04-25 07:48
dokument 947/2014 w sprawie zasadności utworzenia PCOFA w Myśliborzu 2014-04-25 07:52
dokument 946/2014 w sprawie opracowania programu naprawczego 2014-04-25 07:43
dokument 945/2014 w sprawie wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-04-25 07:40
dokument 944/2014 sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Starostwa 2014-04-24 13:06
dokument 943/2014 w sprawie zalewania wodami opadowymi z ul. Gorzowskiej mieszkańców Myśliborza przy ul. Broniewskiego 2014-04-24 13:01
dokument 942/2014 w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 128 w Myśliborzu na odcinku ulic Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej 2014-04-24 12:57
dokument 941/2014 w sprawie dokształcania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-04-24 12:53
dokument 940/2014 w sprawie źródła danych ujętych w programie naprawczym 2014-04-24 12:50
dokument 939/2014 w sprawie funkcjonowania Wydziału Finansowego w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-04-24 12:48
dokument 938/2014 sprawie pozyskiwania środków finansowych przez dyrektorów szkół wspólnie z Dyrektorem PCOFA 2014-04-24 12:45
dokument 937/2014 w sprawie zaplanowanych inwestycji remontowych w obiektach oświatowych 2014-04-24 12:43
dokument 936/2014 w sprawie wspólnych zamówień na usługi w szkołach i placówkach oświatowych 2014-04-24 12:32
dokument 935/2014 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia księgowych w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-04-24 12:29
dokument 934/2014 w sprawie odwołania Powiatowego Organizatora Pieczy Zastępczej 2014-04-24 12:25
dokument 933/2014 w sprawie Kościoła filialnego w m. Płonno 2014-04-24 12:21
dokument 932/2014 w sprawie wyników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Sp. z o.o. w Dębnie 2014-04-24 12:17
dokument 931/2014 w sprawie spowolnienia ruchu w miejscowości Lutówko 2014-04-24 12:17
dokument 930/2014 w sprawie działania sekcji tanecznej przy Spółce Szkuner w Myśliborzu 2014-04-24 12:18
dokument 929/2014 w sprawie wycinki kasztanowców w pasie drogowym 2014-02-20 09:48
dokument 928/2014 w sprawie utrzymania chodników w okresie zimowym 2014-02-20 09:48
dokument 927/2014 w sprawie budowy obwodnicy i interwencji dot. wykonania sygnalizacji świetlnej w Myśliborzu 2014-02-20 09:39
dokument 926/2014 w sprawie przygotowania dróg powiatowych w związku z rozpoczęciem działalności kopalni kruszywa w m. Chłopowo 2014-02-20 09:37
dokument 925/2014 w sprawie organizacji dowozu do szkół ponadgimnazjalnych 2014-02-20 09:49
dokument 924/2014 w sprawie zagospodarowania budynku przy ul. Piłsudskiego w Myśliborzu 2014-02-20 09:35
dokument 923/2014 w sprawie dochodów i wydatków bieżących w III kadencji i w IV kadencji 2014-02-20 09:31
dokument 922/2014 w sprawie programu naprawczego Powiatu Myśliborskiego 2014-02-20 09:25
dokument 921/2014 w sprawie kontroli w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie 2014-02-20 09:24
dokument 920/2014 w sprawie obligacji i zaciągania kredytów 2014-02-20 09:10
dokument 919/2014 w sprawie rozliczenia projektu termomodernizacji 2014-02-20 09:09
dokument 918/2014 w sprawie zmiany formy grzewczej w Domu Wczasów Dziecięcych i w Szkunerze 2014-02-20 09:05
dokument 917/2014 w sprawie przyszłości Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2014-02-20 09:03
dokument 916/2014 w sprawie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2014-02-20 09:02
dokument 915/2014 w sprawie prośby mieszkańców ul. Gorzowskiej o interwencję 2014-02-20 09:00
dokument 914/2014 w sprawie harmonogramu naprawy drogi wojewódzkiej w Myśliborzu wzdłuż ul. Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej 2014-02-20 08:59
dokument 913/2014 w sprawie oświadczenia majątkowego Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2014-02-20 08:57
dokument 912/2014 w sprawie działalności Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2014-02-20 08:56
dokument 911/2014 w sprawie dochodów i wydatków w poszczególnych latach III i IV kadencji oraz ich wydatkowania 2014-02-20 08:54
dokument 910/2014 w sprawie wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w 2013 roku 2014-02-20 08:50
dokument 909/2014 w sprawie realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2014-02-20 08:48
dokument 908/2014 w sprawie obowiązku Przewodniczącego Rady w zakresie czuwania nad wniesionymi interpelacjami i odpowiedziami na nie 2014-02-20 08:46
dokument 907/2014 w sprawie realizacji inwestycji dot. budowy budynku pasywnego 2014-02-20 08:44
dokument 906/2014 w sprawie programu restrukturyzacyjnego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2014-02-20 08:43
dokument 905/2014 w sprawie zmniejszenia etatów w szkołach w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-02-20 08:42
dokument 904/2014 w sprawie realizacji zadań sanepidowskich w placówkach oświatowych 2014-02-20 08:40
dokument 903/2014 w sprawie zwrotu dotacji termomodernizacyjnej 2014-02-20 08:39
dokument 902/2014 w sprawie wynagrodzenia psychologów i pedagogów w placówkach oświatowych 2014-02-20 08:36
dokument 901/2014 w sprawie opieki nocnej i weekendowej w Dębnie 2014-02-20 08:35
dokument 900/2014 w sprawie remontu mostu w m. Oborzany i drogi w m. Różańsko 2014-02-20 08:33
dokument 899/2014 w sprawie kontroli w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie 2014-02-20 08:31
dokument 898/2014 w sprawie dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu 2014-02-19 15:09
dokument 897/2014 w sprawie działalności Spółki ?Szkuner? Sp. z o.o. 2014-02-19 15:06
dokument 896/2014 w sprawie wykorzystania Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w osobodniach w okresie od 01.10.2013r. do 31.01.2014r. 2014-02-19 15:03
dokument 895/2014 w sprawie liczby dzieci przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w okresie od 01.10.2013r. do 31.01.2014r. 2014-02-19 15:00
dokument 894/2014 w sprawie wyboru Prezesa Spółki z o. o. Szkuner w Myśliborzu 2014-02-19 14:58
dokument 893/2014 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2014-02-19 14:54
dokument 892/2014 w sprawie wynagrodzenia inspektora nadzoru przy realizacji remontu sali gimnastycznej przy ul. Za Bramką 2014-02-19 14:50
dokument 891/2014 w sprawie zaplanowanych remontów w szkołach i placówkach oświatowych 2014-02-19 14:46
dokument 890/2014 w sprawie realizacji usług wspólnych w szkołach i placówkach 2014-02-19 14:42