herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu


P r o j e k t

UCHWAŁA NR /06

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia …lutego 2006 roku

w sprawie ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu,

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 roku w sprawie wzoru i trybu nadania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji ( Dz. U. Nr 97, poz. 1136 ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Polański

Opracował:

Marek Dmytruszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2006 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2006 11:44