herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

884/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa

Zgłoszona przez Pana Andrzeja Potyrę interpelacja na XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 18 grudnia 2013r.

 

w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa:

 

Treść zapytania:

Zawsze będę za tym, aby dokończyć remont siedziby Starostwa przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. Teoretycznie wszystko można tam zrobić, choć koszty mogą wydawać się dosyć wysokie. Ustawienie ścian, pomieszczeń, sanitariatów, to wszystko jest przygotowane na budynek administracyjny. Należy to tylko wykończyć. Trudno będzie i będzie to zbyt kosztowne, aby zrobić w tym budynku mieszkania. Przeznaczenie tego budynku jest na cele  administracyjne. Przekwalifikowanie tego terenu to dodatkowe koszty. W projekcie uchwały o niewygasających są ujęte środki na wykonania dokumentacji na budowę nowej siedziby. Dokumentacja techniczna kończy się pozwoleniem na budowę. Czy ten zapis, to dokumentacja techniczna, która kończy się pozwoleniem na budowę? Czy za tym kryje się coś innego? Bo kwota jest stosunkowo niska. Teren na którym planuje się wybudować nową siedzibę znajduje się na końcu Myśliborza nad Jeziorem Królewskim, le nie jest to sprzyjająca lokalizacja. Pod koniec poprzedniej kadencji Rada Miejska w Myśliborzu uchwaliła zmiany planu zagospodarowania na te mieszkalno-usługowe.

Zamierza wydać się pieniądze na coś, co nie powinno być tam w ogóle budowane. Wymaga to również zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, a jak wiadomo procedura trwa co najmniej rok. Rada poprzedniej kadencji podejmując decyzję o zagospodarowaniu tego niszczejącego budynku, który pociągał za sobą duże koszty podjęła ją w 2007 roku, mając jeszcze trzy lata kadencji. I wiadomym było, że przeciągnie się ta inwestycja do IV kadencji. Natomiast obecnie podjęta jest decyzja na koniec kadencji. Czy nie lepiej zostawić taka decyzję kolejnej radzie? Rozpoczęła się już kampania wyborcza i Przewodniczący partii – Miler wyraźnie powiedział: likwidacja powiatów i stworzenie 49 województw. Notowania SLD rosną, więc można się spodziewać, że te wybory wygrają i tych powiatów nie będzie. Czy jest sens dzisiaj, skoro jest to przewodnie hasło, budować nową siedzibę i wydawać środki na ten cel? Czy nie warto poczekać, aż sytuacja się wyjaśni.

  

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa
odnośnie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę budynku pasywnego w kwocie 46.000 zł stwierdził, że wywołuje to wiele kontrowersji przede wszystkim u osób, które przyczyniły się do tego, że w budynku przy ul. Północnej znajduje się pustostan z wydatkowaną kwotą prawie 4.000.000 zł. Należy zastanowić się po co ten budynek został przeznaczony na siedzibę starostwa i włączony do projektu termomodernizacji, skoro nikt nie zaplanować kwoty na wykończenie tego budynku w budżecie, który miała realizować kolejna Rada. Stwierdził, że słysząc wypowiedź radnego Potyry, aby nie podejmować tej decyzji teraz, tylko zostawić dla kolejnej Kadencji można się przekonać, jak była podejmowana decyzja właśnie w temacie remontu budynku przy ul. Północnej w poprzedniej kadencji. Obecnie planuje się budżet w taki sposób, aby był możliwy do zrealizowania w roku kolejnym. Zauważył, że radny Łukasik twierdzi, że są środki finansowe, aby kończyć tę inwestycję. Można iść na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i zobaczyć, gdzie są pieniądze na oświatę, a gdzie pieniądze na ul. Północną. Radny złożył wniosek, aby sprzedać zabytkowy budynek w Renicach, a środki ze sprzedaży przeznaczyć na wykończenie budynku przy Północnej. Wniosek może zostać rozpatrzony przez Zarząd, ale wszystkich pracowników oraz Dyrektora MOW Renice będzie odsyłał do wnioskodawcy, aby wytłumaczył, jak ma to wyglądać. Kwota zostanie przeznaczona tylko na dokumentację techniczną i wyliczenia, a nie tak jak powiedział radny Potyra na pełną dokumentację do pozwolenia na budowę. Ta dokumentacja ma określić rzeczywisty rozmiar i wartość tej inwestycji, tak aby uzyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dokumentację oraz na wykonawstwo dwóch budynków. Zarząd podjął taką decyzję, ale jeśli dojdzie to do realizacji będzie odbywała się na ten temat dyskusja. Dziś potrzebna jest dokumentacja, aby przedstawiać Radzie racjonalne propozycje rozwiązań. Nie chodzi o takie rozwiązania, jakie były proponowane przez niektórych radnych, bo skutki tych decyzji są dziś widoczne. Radny Wojciech Wojtkiewicz pyta o kredyty, jakie są i dlaczego takie zapomniał, że zaciągnięto 24.000.000 zł przez 4 lata i trzeba je spłacać. W poprzedniej kadencji nie została wykonana  żadna analiza mówiąca o tym, czy zasadne było rozpoczęcie inwestycji przy ul. Północnej i czy stać na to Powiat. Dodał, że ogrzanie tego, to znajduje się obecnie w tym budynku kosztuje rocznie 155.000 zł. Natomiast całoroczne korzystanie z budynku przy ul. Marcinkowskiego kosztowało ok. 40.000 zł. Gdzie jest logika? Aby zakończyć te inwestycję brakuje ok. 5.000.000 zł. Trzeba byłoby nie dać pieniędzy dla nauczycieli, nie remontować szkół, tylko zakończyć inwestycję , którą rozpoczęła III kadencja. Wszystko ma się zawalić, bo należy dokończyć siedzibę, której nie będzie można utrzymać, bo koszty są bardzo duże. Przekazał, że o tym jak będzie wyglądała realizacja tych inwestycji dyskusja będzie odbywała się na posiedzeniach Komisji. Dyskusja będzie możliwa wówczas, gdy zostanie przygotowana dokumentacja, na którą środki zostały dziś zabezpieczone. Inwestycja będzie podzielona na etapy. Wstrzymanie prac przez inspektora nadzoru budowalnego nastąpiło z uwagi na fakt, iż okna w budynku są za małe i będzie trzeba je wymienić, a tam się jeszcze nikt nie wprowadził, że pomieszczenia nie spełniają norm, że nie ma drugiej windy. Kolejno przekazał, że nie ma żadnego formalnego pisma, które mówiłoby o przeznaczeniu tego budynku na mieszkania. Temat, propozycja dot. przekazania budynku dla gminy na cele mieszkalne pojawił się tylko raz, podczas spotkania przy kawie, na którym obecny był Burmistrz Janowicz. Nieformalna informacja wzbudziła wiele kontrowersji, natomiast brak jest pomocy i wsparcia w zakresie pomysłu dot. budowy wyciągu narciarskiego w celu rozwoju turystyki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 19-02-2014 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2014 14:11