herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia .......................

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Zgodnie z art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń kuchni wraz z magazynem żywności oraz wydzierżawienie sprzętu stanowiącego ich wyposażenie na okres 10 lat.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Opracowała: Anna Trembecka

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie, proponowane zmiany wynikają z realizacji programu restrukturyzacyjnego oraz obniżenia kosztów szpitala przy zmniejszonych na rok 2006 przychodach z działalności medycznej.

Roczny koszt utrzymania kuchni wraz z wyżywieniem wynosi około 323.000 zł. Przekazanie podmiotowi z zewnątrz nie medycznej działalności pomocniczej wraz z 8 pracownikami pozwoli na obniżenie kosztów szpitala. Koszt remontu kuchni wyniósłby około 100.000 zł. Przy obecnym kontrakcie na rok 2006 oraz zobowiązaniach jakie szpital posiada, nie jest możliwe wykonanie w/w inwestycji.

Wynajem kuchni wraz z wydzierżawieniem sprzętu odbędzie się w drodze przetargu.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wyraziła pozytywną opinię Uchwałą nr XX/12/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-01-2006 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2006 11:11