herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


PROJEKT

UCHWAŁA NR ...............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia .............................

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń laboratorium oraz wydzierżawienie sprzętu stanowiącego ich wyposażenie na okres 5 lat.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

opracowała: Anna Trembecka

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany wynikają z realizacji programu restrukturyzacyjnego oraz obniżenia kosztów szpitala przy zmniejszonych na rok 2006 przychodach z działalności medycznej. Roczny koszt utrzymania laboratorium wynosi około 412.000 zł. Przekazanie podmiotowi z zewnątrz w/w medycznej działalności pomocniczej wraz z 13 pracownikami pozwoli obniżyć koszty o kwotę około 90.000 zł w skali roku.

Wynajem laboratorium wraz z wydzierżawieniem sprzętu odbędzie się w drodze przetargu. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wyraziła pozytywną opinię Uchwałą nr XIX/12/05 z dnia 16 grudnia 2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-01-2006 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2006 11:11