Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LVI/456/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-11-06 10:05
dokument UCHWAŁA NR LVI/455/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-11-06 10:02
dokument UCHWAŁA NR LVI/454/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-11-06 10:00
dokument UCHWAŁA NR LVI/453/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2014-11-06 09:59
dokument UCHWAŁA NR LVI/452/2014 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-11-06 09:57
dokument UCHWAŁA NR LVI/451/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-11-06 09:53
dokument UCHWAŁA NR LVI/450/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustanowionych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2014-11-06 09:52
dokument UCHWAŁA NR LVI/449/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2014-11-06 09:51
dokument UCHWAŁA NR LVI/448/2014 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-11-06 09:50
dokument UCHWAŁA NR LVI/447/2014 w sprawie przyjęcia ?Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019? 2014-11-06 09:48
dokument UCHWAŁA NR LVI/446/2014 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018" 2014-11-06 09:46
dokument UCHWAŁA NR LV/445/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-09-18 08:57
dokument UCHWAŁA NR LV/444/2014w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-09-18 08:57
dokument UCHWAŁA NR LV/443/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-09-18 08:57
dokument UCHWAŁA NR LV/442/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-09-18 08:56
dokument UCHWAŁA NR LV/441/2014 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-09-18 08:56
dokument UCHWAŁA NR LIV/440/2014 w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-08-20 14:35
dokument UCHWAŁA NR LIV/439/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2014-08-20 14:32
dokument UCHWAŁA NR LIV/438/2014 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-08-20 14:29
dokument UCHWAŁA NR LIII/437/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-07-25 11:00
dokument UCHWAŁA NR LIII/436/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2014-07-25 10:59
dokument UCHWAŁA NR LII/435/2014 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-07-07 11:29
dokument UCHWAŁA NR LI/434/2014 w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 15-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2014-07-03 10:52
dokument UCHWAŁA NR L/433/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-06-26 10:06
dokument UCHWAŁA NR L/432/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski 2014-06-26 10:05
dokument UCHWAŁA NR L/431/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2014-06-26 10:04
dokument UCHWAŁA NR L/430/2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2014-06-26 10:03
dokument UCHWAŁA NR L/429/2014 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok 2014-06-26 10:01
dokument UCHWAŁA NR L/428/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-26 10:00
dokument UCHWAŁA NR XLIX/427/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-30 10:54
dokument UCHWAŁA NR XLIX/426/2014 w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-30 10:52
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/425/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-05-23 11:56
dokument uchwała unieważniona - UCHWAŁA NR XLVIII/424/2014 w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2019-01-18 12:21
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/423/2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-23 11:51
dokument UCHWAŁA NR XLVII/422/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-04-29 07:29
dokument UCHWAŁA NR XLVII/421/2014 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2014-04-29 07:26
dokument UCHWAŁA NR XLVI/420/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-04-03 08:53
dokument UCHWAŁA NR XLVI/419/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-04-03 08:41
dokument UCHWAŁA NR XLVI/418/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2014-04-03 08:37
dokument UCHWAŁA NR XLVI/417/2014 w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie Bursa Międzyszkolna w Myśliborzu oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2014-04-03 08:34
dokument UCHWAŁA NR XLVI/416/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-04-03 08:21
dokument UCHWAŁA NR XLVI/415/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 2014-04-03 08:17
dokument UCHWAŁA NR XLVI/414/2014 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-04-03 08:16
dokument UCHWAŁA NR XLVI/413/2014 w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2014-04-03 08:09
dokument UCHWAŁA NR XLVI/412/2014 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-04-03 08:01
dokument UCHWAŁA NR XLVI/411/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2014-04-03 07:59
dokument UCHWAŁA NR XLV/410/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014 2014-02-21 09:42
dokument UCHWAŁA NR XLV/409/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-03-20 09:02
dokument UCHWAŁA NR XLIV/408/2014 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2014-02-06 13:17
dokument UCHWAŁA NR XLIV/407/2014 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-02-06 13:16
dokument UCHWAŁA NR XLIV/406/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2014-02-06 13:15
dokument UCHWAŁA NR XLIV/405/2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-02-06 13:15
dokument UCHWAŁA NR XLIV/404/2014 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2014-02-06 13:14
dokument UCHWAŁA NR XLIV/403/2014 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-02-06 13:13
dokument UCHWAŁA NR XLIV/402/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2014 rok 2014-02-06 13:12
dokument UCHWAŁA NR XLIV/401/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015. 2014-02-06 13:10
dokument UCHWAŁA NR XLIV/400/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-02-06 13:09
dokument UCHWAŁA NR XLIV/399/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2014-02-06 13:08
dokument UCHWAŁA NR XLIV/398/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2014-02-06 13:07
dokument UCHWAŁA NR XLIV/397/2014 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-02-06 13:06
dokument UCHWAŁA NR XLIV/396/2014 w sprawie programu postępowania naprawczego Powiatu Myśliborskiego 2014-02-06 13:04