Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Myśliborzu 2006-11-23 14:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2006-11-23 14:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Placówce Wielofunkcyjnej im Stefanii Sempołowskiej w Dębnie. 2006-10-19 12:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2006-10-19 12:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2006-10-19 12:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2006-10-19 12:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Myśliborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 2006-10-19 12:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-10-19 12:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcie Powiatowej Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych 2006-10-19 12:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2006-09-21 10:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Zarządu Powiatu 2006-09-21 10:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2006-09-21 10:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wprowadzenia zakazu poruszania się jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2006-09-21 10:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2006-09-21 10:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu 2006-09-21 10:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej Szpital Powiatowy w Barlinku 2006-09-21 10:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2006-09-21 10:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2006-09-21 10:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2006-09-21 10:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Myśliborzu 2006-09-21 10:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Myśliborzu 2006-09-21 10:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2006-09-21 10:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 r. 2006-09-21 10:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007 2006-09-21 10:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na rok 2007 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych 2006-09-21 10:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego roku 2007 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2007 2006-09-21 10:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-09-15 13:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna 53” 2006-06-22 15:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu 2006-06-22 15:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-06-21 13:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku. 2006-06-21 13:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Dębnie 2006-06-21 13:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Dębnie 2006-06-21 13:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Barlinku 2006-06-21 13:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2006-06-21 13:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów 2006-06-21 13:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitali Powiatowych w Dębnie i w Barlinku 2006-06-21 13:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze roku budżetowego 2006-06-21 13:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-06-21 13:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-06-21 13:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2007 – 2013 2006-05-19 10:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok 2006-05-19 10:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 2006-05-19 10:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu 2006-05-19 10:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2007 rok 2006-05-19 10:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-05-19 10:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2006-05-19 10:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-04-11 14:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Myśliborskiego 2006-04-11 14:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmieny planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok 2006-04-11 14:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-03-16 13:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek 2006-03-16 13:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 r 2006-03-16 13:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbywania wydzierżawienia lub wynajęcia majątku 2006-03-16 13:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej. 2006-03-16 13:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2006-02-16 10:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek 2006-02-14 11:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-02-14 11:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2006-02-14 11:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu 2006-02-14 11:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu 2006-02-14 11:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. 2006-01-18 11:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2006-01-18 11:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2006-01-18 11:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie programu współpracy na 2006 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i s 2006-01-18 11:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2006-01-18 11:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2005 roku 2006-01-18 11:09