herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

853/2013 w sprawie wykonanego remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 18 grudnia 2013r.

 

 

w sprawie wykonanego remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu

 

 

 

Treść zapytania:

Odnośnie wykonanego remontu sali gimnastycznej w ZSP za Bramką w Myśliborzu. Było kilka interpelacji w tej sprawie i usłyszeliśmy odpowiedzi Zarządu, że zlecamy, ustalamy, prowadzimy negocjacje. Czy już są  negocjacje zakończone? Bo sprawa  trwa kilka lat, a przedawnienie nastąpi w 2016 r. Informuję, że prace budowlane zostały wykonane niezgodnie z projektem. Podczas remontu w 2005-2006 r. popełniono szereg kardynalnych błędów. W prowadzonym przetargu na wykonanie robót budowlanych stwierdzono wiele uchyleń prawnych. O czym wcześniej informowałem w moich interpelacjach. Czy Pan Starosta badał odpowiedzialność Komisji odbiorowej, która w protokole nie stwierdziła żadnych uchyleń, a wynika  to z dokumentów. Jakie konsekwencje poniosła ta Komisja? Starostwo Powiatowe  poniosło dodatkową kwotę ok. 100 tyś. zł. Jakie konsekwencje poniósł kierownik budowlany oraz inspektor nadzoru? Panie Starosto czy w tej sprawie jest Pan w posiadaniu podpisanej ugody?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

W nawiązaniu do wcześniejszych odpowiedzi na zapytania radnych w przedmiotowej sprawie informuję po raz kolejny, że trwa procedura polubownego lub sądowego załatwienia sprawy, a  termin przedawnienia kończy się w 2016 r.   

Ponadto, planuje się zlecenie kompleksowej ekspertyzy mającej na celu zbadanie zgodności wykonania robót (dachu oraz  podłogi) z dokumentacją techniczną oraz ze sztuką budowlaną.

Co do uchybień prawnych w prowadzonym postępowaniu, o których Pan informował pragnę wyjaśnić, że Zarząd Powiatu mając na względzie zbyt późne przekazanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków finansowych, podjął decyzję o zastosowaniu trybu „negocjacji bez ogłoszenia”. Zastosowanie przetargu nieograniczonego mogłoby doprowadzić do nie zrealizowania inwestycji w terminie oraz do konieczności zwrotu środków finansowych.

Zastosowanie trybu niekonkurencyjnego zostało zakwestionowane przez kontrolę Urzędu Wojewódzkiego, która nie przyjęła wyjaśnień co do zastosowanych przesłanek w wyborze trybu zamówienia publicznego.

Natomiast, jeżeli chodzi o odpowiedzialność komisji odbiorowej pragnę zaznaczyć, że do nadzorowania prac zatrudniony został inspektor nadzoru.

 

Do jego obowiązków należał m.in. odbiór robót częściowych, które były istotnym elementem całego przedsięwzięcia. Pozostali członkowie komisji  (przedstawiciel Starostwa oraz Zespołu Szkół) zastali efekt końcowy, a w momencie odbioru końcowego nie mogli stwierdzić czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją oraz sztuką budowlaną, gdyż nie mieli do tego odpowiedniej wiedzy technicznej i kwalifikacji.

W razie podejrzenia o poświadczeniu nieprawdy przez Inspektora Nadzoru, zawiadomione zostaną organy ścigania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 28-01-2014 07:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 28-01-2014 07:32