herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

849/2013 w sprawie utworzeniem Spółki "Szkuner" w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 października 2013r.

 

w sprawie utworzeniem Spółki „Szkuner” w Myśliborzu:

 

Treść zapytania:

 

Kolejna sprawa związana jest z utworzeniem Spółki „Szkuner”. nie interesuje mnie jako radnego Klub „Szkuner” i jego działalność, ponieważ nie jest to zdanie powiatowe.

Powołując spółkę SZKUNER należy określić mienie, które się przekazuje. Spółka ma powstać 28 listopada br. Na tym wykazie nie ma sprzętu, majątku, który został już zamortyzowany – tak jak powiedział Dyrektor. Ale majątek istnieje. Nie wyobrażam sobie, aby przedsiębiorca zlikwidował sobie „ot tak” firmę, nie sporządził remanentu i nie rozliczył towaru. Co z inwentaryzacją? Czy jest powołana Komisja Inwentaryzacyjna do spisania? Czy została rozliczona inwentaryzacja sporządzona przez Główną księgową? Będą tam nieprawidłowości spowodowane tym, że większość tego sprzętu, który był remontowany np. jacht wycieczkowy INGA. Czy w sytuacji ponoszonych nakładów na środki trwałe nie należy zaktualizować wartości sprzętu? Czy była przeprowadzona inwentaryzacja?

Czy przekazanie mienia nastąpi na podstawie Komisji, czy zajmie się tym specjalnie powołana Komisja, która protokołem zdawczo-odbiorczym przekaże ten sprzęt. Tak, jak miało to być zrobione przy przekazaniu sprzętu z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do POSiR „Szkuner”.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

w sprawie pytań dotyczących Klubu „Szkuner” i nowoutworzonej Spółki „Szkuner” zauważył, że na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała w przedmiotowej sprawie i wszystkie zagadnienia były omawiane, a Wicestarosta Alicja Prill udzielała odpowiedzi  w tym zakresie.

 

[…]

 

Wicestarosta Powiatu – Alicja Prill

przekazała, że zamiar przekształcenia POSiR w Spółkę ma właśnie na celu to, aby w dalszym ciągu dzieci mogły przyjeżdżać i korzystać z bazy ośrodka. Wyciąg narciarki, o którym mówili radni ma być również przeznaczony dla dzieci. Chodzi o to, aby oferta była jak najszersza.

Przypomniała, że Międzyszkolny Ośrodek Sportu wypracował niewielkie dochody, utrzymywał się głównie z subwencji, którą przeliczało się stan wszystkich dzieci w Powiecie Myśliborskim. Subwencja była dzielona na pięć jednostek. Źródło finansowania DWDz to odrębna  subwencja, wyliczana według innej wagi. Zmieniły się zasady finansowania
i średniomiesięcznie przelicza się sumując wszystkie miesiące i dzieli się przez 12 m-cy
i wskaźnik zmniejszył się dosyć znacznie. Subwencja na Dom Wczasów Dziecięcych zmieniła się i spadła o ok. 1.600.000 zł. To jeszcze się zmieni, dlatego powracanie do tego, co było wcześniej nie ma sensu, bo już nie ma takich źródeł finansowania. Wszyscy zgadzają się co do tego, że nie można pozwolić, aby taki podmiot zniknął z mapy Powiatu, czy gminy Myślibórz. Wówczas utworzenie zakładu budżetowego było jedynym rozwiązaniem i wyjściem z sytuacji. Wiadomo było, że będzie trudno, ponieważ Powiat mógł dotować podmiot tylko w takiej wysokości, jaki dochód osiągnie. Była dotacja celowa na remont lokalu TAWERNA. Powstał dzięki temu bardzo przyjemny lokal.

Kolejno poinformowała, że wycenę majątku wykonał biegły rzeczoznawca, który znajduje się na liście Wojewody. Operat szacunkowy może zostać udostępniony wszystkim zainteresowanym. Całość majtku ruchomego i nieruchomego przejdzie z zakładu do Spółki. Pracownicy również przejdą z zakładu do Spółki. Zauważyła, że nie jest to likwidacja,
a przekształcenie. Ustawa wskazuje, że można przekształcić zakład w Spółkę poprzez jego likwidację. Spółka wchodzi w prawa i obowiązki zakładu. W związku z powyższym nie będzie żadnych odszkodowań dla pracowników. Dlatego też była prośba o wniesienie do Spółki aportu w wysokości 300.000 zł, aby w pierwszym okresie działalności mogła wykonywać wszystkie zadania.

Porównywanie przekształcenia szpitali i przekształcenia zakładu budżetowego nie znajduje uzasadnienia, bo są to dwie różne kwestie. W sprawie przekształcenia szpitali chodziło przede wszystkim o to, aby pozyskać środki finansowe z budżetu Państwa na oddłużenie szpitali, tak aby w dalszym ciągu mogły wykonywać swoje zadania. Sytuacja szpitala w Barlinku była lepsza aniżeli szpitala w Dębnie. Sytuacja w Dębnie z miesiąca na miesiąc się poprawia, co jest widoczne w sprawozdaniach. Potrzeba czasu, aby sytuacja się ustabilizowała. Ponadto szpital przyjął program naprawczy, który będzie realizowany. Zarząd Spółki zwrócił się Burmistrza i radnych Gminy Dębno o wsparcie – konwersję zadłużenia, która polegała by na tym, że Gmina Dębno przyjęłaby w zamian za te zobowiązania, które ma wobec niej szpital zobowiązania w Spółce. Zaproponowany został również wkład pieniężny w wysokości 1.000.000 zł, podobnie jak w Gminie Barlinek, obecnie Powiat czeka na odpowiedź.

Poinformowała, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych zostanie powołania Rada Nadzorcza, która będzie sprawowała nadzór nad jej działalnością. Natomiast personalnych danych na temat członków Rady Nadzorczej, czy Zarządu jeszcze nie ma. Przekazała, ze radny może zgłaszać swoją kandydaturę.

Kolejno przekazała, że proces przekształcenia „Szkunera” jest przygotowywany prze Powiat od dłuższego czasu, od kilku miesięcy. Powiat zaprasza Burmistrz i radnych do przystąpienia do Spółki na piśmie. W myśl Listu Intencyjnego, który został podpisany dna 30 sierpnia br. przez Burmistrza Arkadiusza Janowicza i Starostę Arkadiusza Mazepę  z Prezesem Polskiego Związku Sportów Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego o woli realizacji inwestycji dot. budowy wyciągu narciarskiego na Jeziorze Myśliborskim. Stwierdziła, że tylko wspólnie, poprzez Spółkę samorządy będą mogły udźwignąć to zadanie. W przyszłości Spółka ma być własnością Powiatu i Gminy. Były rozmowy na temat wprowadzenia do spółki aportem działek przy osiedlu XX-Lecia, ale dopiero po ich podziale. Teren jest niezbędny do tego, aby mogły powstać tam maszty, na których usadowiony byłby wyciąg. Powiat zaproponował, aby Gmina wniosła do Spółki również wkład pieniężny. Starostwo złożyło również wniosek do Marszałka,  w którym oszacowano na kwotę 5.000.000 zł na wyciąg łącznie z przebudową pomostu dla żeglarzy i przebudową hangaru, z prośbą o ujęcie tej inwestycji sportowej w planie na rok. Obecnie propozycja ta jest konsultowana w Ministerstwie Sportu. W przypadku, kiedy znajdzie się ta inwestycja w wojewódzkim programie jest szansa na pozyskanie 33% dofinansowania. Mamy nadzieję, że uda się pozyskać jeszcze z innych źródeł środki finansowe na realizację tej inwestycji. Ale najpierw należy przekształcić zakład w Spółkę. Kolejno stwierdziła, ze jeśli chodzi o działalność Spółek, to najważniejsze jest, aby nie było strat. A podstawowym zadaniem Spółki ma być oferowanie jak najlepszej oferty dla mieszkańców Powiatu i turystów spoza Powiatu. Stwierdziła, że ciągle mówi się o rozwoju turystyki w Powiecie Myśliborskim, ale nie przechodzi się do fazy działania, a obecna władza chce to zmienić i spróbować.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-01-2014 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2014 10:44